Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

INFORMACJA

        Zgodnie z uchwałą Nr XII/129/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony istnieje możliwość sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

        Wnioski o wykup lokali składa się bezpośrednio do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub listownie.

        Wysokość bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, który zostanie przeznaczony do zbycia zarządzeniem Prezydenta Miasta uzależnia się od długości okresu najmu ustalonego na dzień złożenia wniosku o wykup lokalu.

        Dostępny jest nowy druk wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2853753