Program pomocy osobom zadłużonym

prog_od.jpg

Zarząd Mienia Komunalnego informuje, że 23 maja 2022 r. została podjęta Uchwała w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zadłużonym. W związku z tym, osoby posiadające zaległości z tytułu najmu lub byłego najmu lokalu komunalnego mogą składać wnioski o umorzenie odsetek po spłacie zaległości podstawowej w ratach-do 24. W przypadku, gdy zaległość stanowią jedynie odsetki można ubiegać się o umorzenie 80% odsetek po wcześniejszej spłacie 20%.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w Dziale Windykacji, pok. 01, tel. 857479439.

Powrót na początek strony