Wywieszone wykazy

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.8.2023
STANOWISK PARKINGOWYCH DLA ROWERÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIELOSTANOWISKOWEJ WIACIE ROWEROWEJ PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.10.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.9.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.8.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ GU.WN.4510.2.7 .2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM ORAZ BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.7.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.5.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO ODDANI W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.5.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.6.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ GU.WN.4510.2.6.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM ORAZ W UŻYCZENIE

WYKAZ GU.WN.4510.2.3.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ GU.WN.4510.2.2.2023
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.4.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.3.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.2.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ Nr GU.WD.4520.1.1.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

Powrót na początek strony