Wywieszone wykazy

WYKAZ GU.WN.4510.2.14.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.17.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.16.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.13.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM ORAZ UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.14.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.13.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.12.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.11.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.10.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.9.2023
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWY

Powrót na początek strony