Kontakt

Zarząd Mienia Komunalnego
15-370 Białystok
ul. gen. J. Bema 89/1
zmk@zmk.bialystok.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
NUMERY TELEFONÓW ZMK Centrala 857479430
Sekretariat 857479450
FAX 857479483
Dział Kadr i Obsługi Zarządu
kierownik Małgorzata Motal 857479467
pozostali pracownicy Anna Aniśko 857479451
Katarzyna Sołowiej
Maria Skarżyńska 857479430
Marta Zalewska
Katarzyna Kojta 857479488
Edyta Kosiorek 857479482
Łukasz Żak 857479433
Alicja Sobecka 857479461
Sylwia Matysiuk 857479468
Mateusz Baranowski  
Dział Zamówień Publicznych
kierownik Marcin Bajda 857479459
pozostali pracownicy Joanna Orłowska
Kamil Kulikowski 857479457
Aneta Lebiedzińska
Iwona Pacuk
Referat Poszanowania Energii (ul.Zamenhofa 5C)
kierownik Katarzyna Buzun 506282624
pozostali pracownicy Kamila Wolanin 509676713
Agnieszka Drobot 509342795
Katarzyna Juszczak 502206223
Anna Prończyk  
Agnieszka Szusta 509676713
Karolina Zinówko 509342795
Dział Obiektów Rekreacyjncyh (ul. Węglowa)
kierownik Justyna Sztulc 504138878
pozostali pracownicy Maria Ignatiuk 502206374
Małgorzata Busłowska 506282621
Katarzyna Kłubowicz 504138934
Dział Inwestycji
kierownik Dorota Augustynowicz 857479455
pozostali pracownicy Grzegorz Stępnicki 857479485
Radosław Kiercel
Tomasz Greś
Łukasz Kurzyna
Joanna Popławska 857479462
Joanna Truszkowska
Grzegorz Kossakowski 857479454
Karol Kierzkowski
Elżbieta Drewnowska 857479492
Monika Antypiuk 857479443
Dział Remontów (ul. gen. J. Bema 89D)
kierownik Tadeusz Wacławik 857479497
pozostali pracownicy Grzegorz Borys 857479495
Marek Niewiński
Andrzej Iwaniuk 857479496
Ewa Kotowska 857479497
Małgorzata Bielawiec 857479498
Anna Redlińska
Dariusz Piszczatowski
Henryk Kadłubowski
Jakub Siemieniuk
Dział Obsługi Mieszkańców (ul. gen. J. Bema 89D)
kierownik Joanna Znaniecka 857479494
pozostali pracownicy Elżbieta Paczóska 857479491
Magda Skorupska
Taida Łasiewicka
Anna Mazur
Jan Tarasiewicz
Iwona Kiełczewska-Kania 857479493
Katarzyna Dąbrowska
Anna Parafianowicz 857479489
857479490
Aneta Świerzbińska
Ewelina Zimnoch
Dział Obsługi Mieszkańców (ul. Barszczańska 2)
Stanisław Konopka 857479499
Andrzej Choncer
Dział Obsługi Targowiska Miejskiego (ul. Kawaleryjska 19)
kierownik Dariusz Krakowski 504138949
zastępca kierownika Katarzyna Zapolnik 509676763
pozostali pracownicy Aleksandra Skorulska 502206283
  Lech Konopacki
elektryk Jan Kolaskin
Dział Lokali Mieszkalnych
kierownik Agnieszka Lautsch-Szekalska 857479441
pozostali pracownicy Renata Bołtruczyk 857479458
Izabela Staręga
Dorota Ołyńska 857479436
Łukasz Szutko
Anita Kostro 857479434
Olga Bagińska
Beata Truskolawska 857479435
Piotr Leszczyński
Joanna Kleban 857479438
Aneta Lewosz
Tomasz Czapliński
Sylwia Kakarenko 857479460
Barbara Łukaszewicz
Renata Polińska 857479499
  Angelika Łoniewska  
Dział Lokali Użytkowych
kierownik Małgorzata Woronko 857479452
pozostali pracownicy Beata Kołakowska-Kozioł 857479442
Marta Brzezina
Karolina Zerbst 857479445
Krystyna Mikucka
Łukasz Kitlas 857479466
Magdalena Stankiewicz
Aneta Kurcewicz 857479431
Anna Zając
Anna Lenkiewicz 857479432
Monika Radenković
Małgorzata Czemiel
(ul. Kawaleryjska 19)
  Agata Winnicka 502205969
Krystyna Paczóska 797219768
Paulina Niesterczuk  
Józef Woroniecki  
Andrzej Suchocki  
Dział Ekonomiczno-Księgowy
kierownik Adam Twarowski 857479463
zastępca kierownika Joanna Fabryczewska
pozostali pracownicy Bartłomiej Sadowski 857479474
Emilia Adamczyk
Jolanta Wojtecka
Joanna Pogorzelska 857479475
Ewa Sołjan
Urszula Kalinowska 857479476
Kamil Krawczyński
Anna Żmujdzin
Elżbieta Matulewicz 857479477
Marzena Oświecińska
Małgorzata Kwasiborska-Kozioł 857479478
Karolina Siwicka
Dział Czynszów
kierownik Bogusław Filipowski 857479447
informacja czynszowa Dolores Dubowska 857479470
Robert Danielak 857479469
zastępca kierownika Magdalena Grygołowicz-Niemiec 857479448
857479449
pozostali pracownicy Irena Zalewska
Agnieszka Stańko
Marzena Wawrzyniak 857479453
Teresa Świderska
Justyna Moroz
Urszula Gudewicz 857479469 857479456
Justyna Równiejko
Anna Tichoniuk
Małgorzata Chomiuk
Dział Windykacji
kierownik Elżbieta Jopa 857479440
pozostali pracownicy Edyta Stankiewicz 857479437
Małgorzata Tomczak
Iwona Waszkiewicz
Kamila Walesieniuk 857479439
Agnieszka Klebus
Katarzyna Mosiej
Marta Kowalko 857479479
Tomasz Wysocki
Sylwia Sochoń 857479487
Monika Piasecka
Joanna Grochowska 857479486
Ewa Zerbst
   
Powrót na początek strony