Informacje o ZMK

zmk.jpg

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działania Zarządu jest gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Miasta Białystok i Skarbu Państwa, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi oraz nie przekazanym w użytkowanie (zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie) innym podmiotom.

Siedziba Zarządu Mienia Komunalnego mieści się w Białymstoku przy ulicy gen. J. Bema 89/1.

 

 

Pobierz

Powrót na początek strony