Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy

„Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”

Lider:
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 
Partnerzy projektu:
Miasto Białystok,
Gmina Choroszcz,
Gmina Supraśl,
Gmina Turośń Kościelna.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przystosowanie 13 obiektów na potrzeby społeczne.


Projekt zakłada wyremontowanie i wyposażenie 25 mieszkań będących własnością gmin, które zostaną przeznaczone na udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywających na terenie 4 gmin BOF.

Efektem projektu będzie m.in.:
Partner 1: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Białystok  poprzez dostosowanie 17 mieszkań w 9 obiektach na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Partner 2: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Choroszcz poprzez przystosowanie 2 obiektów na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (4 mieszkania).
Partner 3: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Supraśl poprzez przystosowanie 1 obiektu na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (2 mieszkania).
Partner 4: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez przystosowanie 1 obiektu na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (2 mieszkania).

Okres realizacji projektu: 05.12.2022 r. - 31.12.2023 r.
 
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu: 5 038 494,87 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 4 282 720,64 PLN. Część realizowana przez Miasto Białystok wartość projektu: 2 400 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 2 039 999,98 PLN.

 

dotacja.jpg

Powrót na początek strony