Budowa budynku mieszkalnego pomiędzy ul. gen. Bema i ul. Depową w Białymstoku

flaga_godło.png

FUNDUSZ DOPŁAT

Budowa budynku mieszkalnego oznaczonego jako budynek A pomiędzy ul. gen. Bema i ul. Depową w Białymstoku


Rodzaj funduszu: bezzwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń.

Wartość wsparcia finansowego: 40 325 747,84
Przewidywana wartość inwestycji: 59 760 163,88
Przewidywane koszty kwalifikowane 50 997 791,73
Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Opis przedsięwzięcia: budowa budynku mieszkalnego oznaczonego jako budynek A pomiędzy ul. gen. Bema i ul. Depową w Białymstoku. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie 186 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 6 674 m2.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lipiec 2022 – w trakcie realizacji

Powrót na początek strony