Remont i przebudowa części budynku przy ul. Jurowieckiej 42

flaga_godło.png

FUNDUSZ DOPŁAT

Remont i przebudowa części budynku mieszkalnego (III kondygnacja) w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 42

Rodzaj funduszu: bezzwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń.

Wartość wsparcia finansowego: 79 854,00
Całkowita wartość inwestycji: 194 181,76
Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Opis przedsięwzięcia: remont i przebudowa części budynku mieszkalnego (III kondygnacja) w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 42. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstały 3 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 115,05 m2.

Okres realizacji przedsięwzięcia: październik 2020 – listopad 2021

Powrót na początek strony