Lista - lokale mieszkalne

Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2024 rok.

l.p. ilość punktów ilość osób realizacja
1. 30 3
2. 26 3
3. 25 1
4. 21 2
5. 16 4
6. 15 2
7. 14 2
8. 14 3
9. 11 1
10. 10 1
11. 9 1
12. 8 2
13. 8 2
14. 7 1
15. 7 1
16. 5 3
17. 2 2

Pobierz

Powrót na początek strony