Lista - lokale mieszkalne

Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2023 rok.

L.p. Ilość punktów

Ilość osób

Realizacja
1. 35 4 Pierwsza propozycja
2. 31 3  
3. 29 2 Pierwsza propozycja
4. 17 1 Pierwsza propozycja

Pobierz

Powrót na początek strony