Lista - lokale mieszkalne

Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2023 rok.

L.p. Ilość punktów

Ilość osób

Realizacja
1. 35 4 Zawarto umowę
2. 31 3 Zawarto umowę
3. 29 2 Zawarto umowę
4. 17 1 Zawarto umowę

Pobierz

Powrót na początek strony