Mieszkanie dla absolwenta

ogłoszenie_v10.jpg

Kto może skorzystać z oferty:

- Studenci ostatniego roku studiów, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną, ze średnią co najmniej 4,5 z ostatniego roku akademickiego

- Absolwenci uczelni, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,5

Warunki:

- Nie posiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok;

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest Miasto Białystok;

- Nie ukończenie 35 roku życia w dacie złożenia wniosku.

- Zamieszkiwanie na terenie Miasta Białegostoku

Powrót na początek strony