Wiata rowerowa

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku udostępni do odpłatnego korzystania miejsca rowerowe znajdujące się w wielostanowiskowej wiacie rowerowej oznaczonej nr 1, usytuowanej w sąsiedztwie budynku przy ul. gen. J. Bema 89/1.

Miesięczna opłata za udostępnienie stanowiska parkingowego wynosi 30,00 zł netto. Podatek VAT wg stawki 23% od miesięcznej opłaty za udostępnienie wynosi 6,90 zł.  Koszt miesięczny za udostępnienie stanowiska wyniesie 36,90 zł brutto.

Wnioski o udostępnienie stanowiska parkingowego dla rowerów należy składać pocztą elektroniczną na adres: zmk@zmk.bialystok.pl, tradycyjną, za pośrednictwem skrzynki podawczej zawieszonej przy drzwiach wejściowych Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku lub w kancelarii w siedzibie ZMK, która mieści się przy ul. gen. J. Bema 89/1.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1, pokój 207 lub telefonicznie pod numerem telefonu /85/ 74 79 432.

Powrót na początek strony