Program odpracowania długu

praca.png

PROGRAM ODPRACOWANIA DŁUGU

Zarząd Mienia Komunalnego informuje o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu używania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok w formie świadczeń rzeczowych.

 

Odpracowanie długu ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia osobom, które utraciły tytuł prawny do lokalu oraz są w trudnej sytuacji finansowej.

Przedmiotem świadczenia będą prace porządkowe np. sprzątanie terenów zielonych, ciągów komunikacyjnych, lokali, odnawianie placów zabaw, drobne prace remontowo-budowlane oraz inne prace w zależności od bieżących potrzeb.

Odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Wydawanie druków wniosków, przyjmowanie wypełnionych wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać:
- w pokoju 01 w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. gen. Bema 89/1,
- w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Barszczańskiej 2,
Druk wniosku dostępny poniżej.

Powrót na początek strony