Przebudowa budynku mieszkalnego w Białymstoku przy ul. Wiktorii 9

flaga_godło.png

FUNDUSZ DOPŁAT

Przebudowa budynku mieszkalnego w Białymstoku przy ul. Wiktorii 9

Rodzaj funduszu: bezzwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń.

Wartość wsparcia finansowego: 1 512 233,10
Przewidywana wartość inwestycji: 1 890 291,38
Beneficjent: Miasto Białystok
Jednostka realizująca: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Opis przedsięwzięcia: przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Wiktorii 9 w Białymstoku. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 153,03 m2.

Okres realizacji przedsięwzięcia: listopad 2021 – w trakcie realizacji

Powrót na początek strony