Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA EKSMISJOM


Zarząd Mienia Komunalnego informuje, że od dnia 30 czerwca 2010 r. osoby zajmujące lokale komunalne, które wcześniej nie przystępowały do programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją mogą składać wnioski o częściowe umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności w ramach w/w programu.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w Dziale Windykacji pok. 01, tel. 857479437, 857479479.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2853739