Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Informacje o ZMK > kontakt

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT

Zarząd Mienia Komunalnego
15-370 Białystok
ul. gen. J. Bema 89/1

zmk@zmk.bialystok.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

NUMERY TELEFONÓW

ZMK

Centrala

857479430

Sekretariat

857479450

FAX

857479483

Dział Obsługi Targowiska Miejskiego

(ul. Kawaleryjska 19/23)

Kierownik

Dariusz Krakowski

504138949

Zastępca kierownika

Justyna Sztulc

504138878

Pozostali pracownicy

Maria Ignatiuk

502206374

Aleksandra Skorulska

502206283

Elektryk

Jan Kolaskin

502206276

Dział Obsługi Mieszkańców

Kierownik

Małgorzata Grażyna Woronko

857479494

Pozostali pracownicy

Elżbieta Paczóska

857479491, 857424434 faks

Magda Skorupska

Jan Tarasiewicz

Taida Barbara Łasiewicka

Iwona Kiełczewska-Kania

857479493

Arkadiusz Wałuszko

Anna Parafianowicz

857479489

Barbara Zajkowska

857479490

Aneta Świerzbińska

(ul. Barszczańska 2)

Mirosław Kowalczuk

857479499, 856610535 faks

Stanisław Konopka

Dział Inwestycji

Kierownik

Dorota Augustynowicz

857479455

Pozostali pracownicy

Grzegorz Stępnicki

857479459
857479485

Radosław Kiercel

Tomasz Greś

Joanna Popławska

857479462

Joanna Truszkowska

Krystyna Kucharewicz

857479454

Grzegorz Kossakowski

Elżbieta Drewnowska

857479492

Andrzej Iwaniuk

Monika Antypiuk

857479443

Dział Remontów

Kierownik

Małgorzata Busłowska

857479497,  857448882

Pozostali pracownicy

Grzegorz Borys

857479495

Marek Lech Niewiński

Andrzej Moroz

857479496

Małgorzata Bielawiec

857479498, 857427101 faks

Aleksandra Szyrkowiec

Mikołaj Mironowicz

J.Wojciech Kaźmierski

Henryk Kadłubowski

Dział Lokali Mieszkalnych

Kierownik

Agnieszka Lautsch-Szekalska

857479441

Pozostali pracownicy

Renata Bołtruczyk

857479458

Izabela Staręga

Dorota Ołyńska

857479436

Łukasz Szutko

Anita Kostro

857479434

Olga Bagińska

Beata Truskolawska

857479435

Piotr Leszczyński

Joanna Kleban

857479438

Aneta Lewosz

Tomasz Czapliński

Sylwia Kakarenko

857479460

(ul. Barszczańska 2)

Renata Polińska

857479499, 856610535 faks

Dział Lokali Użytkowych

Kierownik

Joanna Znaniecka

857479441

Pozostali pracownicy

Beata Kołakowska-Kozioł

857479442

Katarzyna Kłubowicz

Krystyna Mikucka

857479445

Karolina Zerbst

Marta Brzezina

857479466

Magdalena Stankiewicz

Małgorzata Czemiel

857479431

Anna Zając

Monika Radenković

857479432

Aneta Kurcewicz

Andrzej Choncer

(ul. Kawaleryjska 19/23)

po Zastępcy kierownika

Agata Winnicka

797219768

Pozostali pracownicy

Krystyna Gałażewicz

Paulina Niesterczuk

Andrzej Suchocki

Dział Czynszów

Kierownik

Bogusław Filipowski

857479447

Zastępca kierownika

Magdalena Grygołowicz-Niemiec

857479448

Informacja czynszowa

Dolores Dubowska

857479470

(ul. Kawaleryjska 19/23)

Robert Danielak

502205835

Lokale użytkowe

Katarzyna Zapolnik

857479448

Agnieszka Stańko

857479449

Irena Zalewska

Lokale mieszkalne

Marzena Wawrzyniak

857479453

Katarzyna Mosiej

Justyna Moroz

Małgorzata Diana Chomiuk

857479456
857479446
857479469

Anna Tichoniuk

Justyna Równiejko

Urszula Gudewicz

Dział Windykacji

Kierownik

Elżbieta Jopa

857479440

Pozostali pracownicy

Edyta Stankiewicz

857479437

Małgorzata Tomczak

Iwona Waszkiewicz

Józefa  Kamila Walesieniuk

Sylwia Sochoń

857479439

Agnieszka Klebus

Marta Kowalko

857479479

Tomasz Wysocki

Ewa Sylwia Zerbst

857479487

Monika Piasecka

Joanna Grochowska

857479486

Teresa Świderska

Zespół Radców Prawnych

Małgorzata Grażyna Niewińska

857479484

Kazberuk Bożena

Beata Jakubowska-Brzezicha

857479471

Piotr Dral

Agnieszka Barbara Pacewicz

Monika Popławska

857479465

Referat Kadr i Obsługi Zarządu

Kierownik

Małgorzata Motal

857479467

Pozostali pracownicy

Katarzyna Sołowiej

857479451

Anna Aniśko

Marta Zalewska

857479430

Honorata Maria Skarżyńska

Edyta Kosiorek

857479482

Łukasz Żak

857479433

Alicja Sobecka

857479461

Sylwia Matysiuk

857479468

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik

Marcin Bajda

857479457

Pozostali pracownicy

Joanna Orłowska

Iwona Pacuk

Aneta Lebiedzińska

Kamil Kulikowski

Barbara Małgorzata Antonienko-Płoszczuk

Dział Terenów Rekreacyjnych i Poszanowania Energii

(ul. Zamenhofa 5c)

Kierownik

Katarzyna Buzun

857479430

Pozostali pracownicy

Kamila Wolanin

Agnieszka Drobot

Tadeusz Wacławik

Katarzyna Juszczak

Dział Ekonomiczno-Księgowy

Kierownik

Adam Twarowski

857479463

Zastępca kierownika

Joanna Fabryczewska

Pozostali pracownicy

Bartłomiej Sadowski

857479474

Jolanta Wojtecka

Emilia Adamczyk

Joanna Pogorzelska

857479475

Ewa Sołjan

Urszula Kalinowska

857479476

Elżbieta Matulewicz

Kamil Krawczyński

Anna Żmujdzin

857479477

Marzena Oświecińska

Karolina Siwicka

857479478

Małgorzata Kwasiborska-Kozioł

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2886566