Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Informacje o ZMK

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działania Zarządu jest gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Miasta Białystok i Skarbu Państwa, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi oraz nie przekazanym w użytkowanie (zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie) innym podmiotom.

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Siedziba Zarządu Mienia Komunalnego mieści się w Białymstoku przy ulicy gen. J. Bema 89/1.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2886560