Dane do faktury

W związku z wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. przez Miasto Białystok skonsolidowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT, informuję, że faktury VAT wystawiane dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, powinny zawierać następujące dane:

NABYWCA:
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok,
NIP: 9662117220

ODBIORCA:
Zarząd Mienia Komunalnego
ul. gen. J. Bema 89/1,
15-370 Białystok

Powrót na początek strony