Nieruchomości na ofertę (2) - 31 lipca 2024

Nieruchomości gruntowe usytuowane na Targowisku Miejskim w Białymstoku, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w formie tymczasowych obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym po dwóch nieskutecznych przetargach.

Oferty można składać do dnia 31 lipca 2024 roku.

Szczegóły w załącznikach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, Targowisko Miejskie, ul. Kawaleryjska 19, pok. nr 4, I piętro lub telefonicznie po numerem telefonu: 85 74 79 430.

Powrót na początek strony