Przetarg na najem lokalu z przeznaczeniem na pracownię artystyczną - 28 września 2023 r.

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu z przeznaczeniem na pracownię artystyczną.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 28 września 2023 roku.

Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 26 września 2023 roku.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w terminie do 27 września 2023 roki do godz. 14:30.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach.

Powrót na początek strony