Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
List Prezydenta

UWAGA!

Z POWODU PANDEMII PROGRAM ZOSTAJE ZAWIESZONYSzanowni Mieszkańcy gminnych lokali mieszkalnych

        Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania ścisłej współpracy, poprzez powołanie "społecznych komitetów blokowych" lub "społecznych gospodarzy domów", utrzymujących stały kontakt z Zarządem Mienia Komunalnego i na bieżąco informujących o potrzebach mieszkaniowych lokatorów, stwierdzanych nieprawidłowościach, czy też nadużyciach związanych z nielegalnym podnajmem lokalu, zaobserwowanych pustostanach, bądź innych sytuacjach dotyczących mieszkańców.

    Powyższe umożliwi:
  • wykorzystanie, stosownie do Państwa oczekiwań, środków finansowych z podwyżki czynszu, które w całości przeznaczone są na remonty zasobu mieszkaniowego,
  • usprawnienie gospodarowania zasobem mieszkaniowym i zwiększenie racjonalności jego wykorzystania poprzez eliminowanie zgłaszanych przez Państwo nieprawidłowości.

        W naszym wspólnym interesie leży to, aby poprawić jakość zaspakajania potrzeb mieszkaniowych najemców gminnych lokali mieszkalnych jak też optymalnie wykorzystać środki finansowe z tegorocznej podwyżki czynszu.

        Licząc na akceptację przedstawionej propozycji, oczkujemy Państwa odpowiedzi korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w Dziale Obsługi Mieszkańców przy ulicy gen. J. Bema 89D oraz przy ulicy Barszczańskiej 2, jak również telefonicznie pod numerami 857479493 lub 856610535.


Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2853748