Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Dotyczy najemców lokali użytkowych

 W przypadku czasowego ograniczenia, zawieszenia, czy nie prowadzenia działalności, istnieje możliwość nie ponoszenia lub obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W tym celu należy niezwłocznie złożyć do Zarządu Mienia Komunalnego aktualne oświadczenie o ilości pracujących osób w danym lokalu bądź nieruchomości.

 Należy pamiętać, iż oświadczenie bezwzględnie trzeba będzie ponownie zaktualizować w przypadku zmiany ilości pracujących osób czy zwiększenia/zmniejszenia ilości miejsc konsumpcyjnych.

 Przypominamy również, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone są za miesiąc (bez względu na ilość dni, w których prowadzona była działalność).Pliki do pobrania:

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2853755