Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
UWAGA - KORONAWIRUS

UWAGA!

Stosując rządowe wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania administracji i urzędów w Polsce w czasie epidemii koronawirusa informujemy, że praca w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Mieszkańcy mogą umawiać się na wizyty telefonicznie, e–mailowo.

Przypominamy, że w wyniku epidemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi mieszkańców w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku. Wypracowane wiosną rozwiązania stosowane są do dziś. Zarząd realizuje bezpośrednią obsługę interesantów tylko w przypadku spraw wymagających obecności (zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, dzierżawy, umowy w sprawie zamówień publicznych i ugody w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowej). Wizyty te są umawiane telefonicznie. Sprawy wymagające wizyty osobistej załatwiane są w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Interesant zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, stosować maseczkę zakrywającą usta i nos. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników interesantom dokonywany jest pomiar temperatury. Dane z pomiaru temperatury nie są nigdzie rejestrowane, przetwarzane ani przechowywane.

Zachęcamy do kontaktu z Zarządem online. Nadal proszę kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną, drogą e-mailową (zmk@zmk.bialystok.pl), poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP, Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (klienci z dostępem do EBOK) oraz korespondencyjnie przez Pocztę Polską lub wrzucanie korespondencji do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Zarządu. (w kopercie wskazując nazwę działu/referatu lub sprawy, której dotyczą)

CENTRALA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO:
85 74-79-430
Informacja czynszowa:
85 74-79-470
Sprawy mieszkaniowe:
85 74-79-458-sprawy regulacji tytułu prawnego do lokalu, wypowiedzenia umów najmu, zaświadczenia o niewypowiedzeniu umów do wykupu lokalu;
85 74-79-434
85 74-79-436
-sprawy związane z realizacją wyroków eksmisyjnych oraz umów lokali socjalnych (po wyrokach);
85 74-79-435-przyjmowanie i przekazywanie lokali;
85-74-79-438-przyjmowanie wniosków na najem lokali mieszkalnych, realizacja list.

Informacja o dniach przyjęć interesantów umieszczona na drzwiach wejściowych do Zarządu i stronie internetowej jest nieaktualna do odwołania.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2853754