Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Biuro Zamiany Mieszkań > zakres dzialania

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT

Do zakresu działania Biura Zamiany Mieszkań należy:

 1. wdrożenie i realizowanie programu systemowej zamiany lokali, służącego racjonalnemu gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy,
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z funkcjonującymi w mieście biurami obrotu nieruchomościami oraz działami członkowskimi spółdzielni mieszkaniowych celem wyszukiwania oferentów,
 3. utworzenie i prowadzenie mieszkaniowego banku danych zasobu Gminy do zamian z najemcami lokali zgłaszanych w ofertach zamiany lokali, zawierającego w szczególności informacje o:
  • wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych,
  • wysokości zadłużenia lokalu zgłoszonego do zamiany,
  • lokalizacji lokali mieszkalnych na terenie Gminy, ich dysponencie i wyposażeniu lokalu,
 4. wykonywanie pośrednictwa w ramach systemowej zamiany lokali:
  1. na podstawie wniosków o zamianę, składanych przez zainteresowanych zamianą oferentów,
  2. inicjowaniu zamiany, gdy:
   • najemcy lokali komunalnych posiadają zaległości czynszowe, w celu uniknięcia rozwiązania dotychczasowej umowy najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w celu opróżnienia lokalu, poprzez składanie propozycji zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie,
   • najemcy lokali mieszkalnych deklarują wolę spłaty zadłużenia kontrahenta do zamiany,
   • najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu,
   • najemcy lokalu mieszkalnego, wywiązujący się ze swoich obowiązków oraz używający lokalu w sposób zgodny z umową i jego przeznaczeniem zajmują lokal, który może być przeznaczony na lokal socjalny.

Do góry

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2439970