Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale użytkowe i tereny > ogłoszenia o przetargu > przetargi rozstrzygnięte

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT

UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁASZA PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

Data przetargu: 2021-07-28 13:00Data publikacji: 2021-07-08 13:43:18
Data modyfikacji: 2021-07-29 12:49:49

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 16 lok. 1U (parter)* zdjęcia lokalu150,84 m²35,00 zł/m²
2ul. Lipowa 16 lok. 5/1U (parter)152,61 m²28,00 zł/m²
3ul. Lipowa 20 lok. 4U (parter)32,20 m²50,00 zł/m²
4ul. gen. J. Bema 2 lok. 112 i 113 (I piętro)** zdjęcia lokalu28,02 m²21,00 zł/m²
5ul. gen. J. Bema 2 lok. 014 i 015 (piwnica)*** zdjęcia lokalu60,36 m²13,00 zł/m²
6ul. W. Witosa 36 lok. 9 (parter)** zdjęcia lokalu73,00 m²21,00 zł/m²
7ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²14,00 zł/m²
8ul. Siewna 2 (lokale z tyłu apteki, parter) zdjęcia lokalu191,02 m²14,00 zł/m²
9ul. gen. J. Bema 2 lok. 109 (I piętro)** zdjęcia lokalu14,28 m²17,00 zł/m²
10ul. Nowogródzka 3 garaż nr 7 16,80 m²8,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - do odczytu

dokument pdf Informacja

dokument docx Informacja - do odczytu

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.10.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-07-27 23:59Data publikacji: 2021-07-06 07:37:08

dokument pdf WYKAZ NR GU.4520.1.10.2021

dokument doc WYKAZ NR GU.4520.1.10.2021 do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.8.2021 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM, BEZPRZETARGOWYM I W UŻYCZENIE

Data przetargu: 2021-07-22 23:59Data publikacji: 2021-06-29 07:48:01
Data modyfikacji: 2021-07-01 12:23:43

dokument pdf WYKAZ NR GU.WN.4510.2.8.2021

dokument docx WYKAZ NR GU.WN.4510.2.8.2021 do odczytu

dokument pdf Informacja do wykazu nr GU.WN.4510.2.8.2021

dokument docx Informacja do wykazu nr GU.WN.4510.2.8.2021 do odczytu

dokument pdf Sprostowanie do wykazu nr GU.WN.4510.2.8.2021

dokument docx Sprostowanie do wykazu nr GU.WN.4510.2.8.2021UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.9.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-07-10 23:59Data publikacji: 2021-06-18 08:31:24
Data modyfikacji: 2021-06-18 08:31:26

dokument pdf WYKAZ

dokument docx WYKAZ do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.7.2021 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-07-10 23:59Data publikacji: 2021-06-18 08:45:11
Data modyfikacji: 2021-06-18 08:46:24

dokument pdf WYKAZ

dokument docx WYKAZ do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-07-07 11:00Data publikacji: 2021-06-17 08:28:11
Data modyfikacji: 2021-06-17 10:14:17

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J Bema 2 lok. 217 (II piętro)* zdjęcia lokalu13,73 m²21,00 zł/m²
2ul. gen. J Bema 2 lok. 218 (II piętro)* zdjęcia lokalu13,71 m²21,00 zł/m²
3ul. gen. J Bema 2 lok. 219 (II piętro)* zdjęcia lokalu12,87 m²21,00 zł/m²
4ul. gen. J Bema 2 lok. 223 (II piętro)* zdjęcia lokalu14,70 m²21,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2021-07-06 10:00Data publikacji: 2021-06-18 09:33:30
Data modyfikacji: 2021-07-08 13:51:44

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Aleksandra Fredry dz. nr 597/4, obr.165,00 m²80,00 zł/m²
2ul. Węglowa dz. nr 788/11, obr.125,00 m²80,00 zł/m²
3ul. Niemieńska dz. nr 149/9, obr.155,00 m²80,00 zł/m²
4ul. Zygmunta Herberta dz. 1463/26, obr. 15,00 m²80,00 zł/m²
5ul. Bacieczki dz. 488/3 obr. 45,00 m²80,00 zł/m²
6ul. Szkolna dz. 372/23 obr. 65,00 m²80,00 zł/m²
7Park Antoniuk dz. 372/23 obr. 35,00 m²80,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia do odczytu

dokument docx wzór umowy

dokument pdf mapa Park Antoniuk

dokument pdf mapa ul. A. Fredry

dokument pdf mapa ul. Bacieczki

dokument pdf mapa ul. Niemeńska

dokument pdf mapa ul. Szkolna

dokument pdf mapa ul. Węglowa

dokument pdf mapa ul. Z. Herberta

dokument pdf Informacja

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-07-02 14:00Data publikacji: 2021-06-17 09:36:37
Data modyfikacji: 2021-07-02 08:38:33

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. I. Malmeda 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu103,97 m²17,00 zł/m²
2ul. Lipowa 20 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu32,20 m²50,00 zł/m²
3ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²17,00 zł/m²
4ul. Siewna 2 (lokale z tyłu apteki, parter) zdjęcia lokalu191,02 m²17,00 zł/m²
5ul. gen. J. Bema 2 lok. 109 (I piętro)* zdjęcia lokalu14,28 m²21,00 zł/m²
6ul. gen. J. Bema 2 lok. 1/37 (parter)*11,77 m²21,00 zł/m²
7ul. W. Witosa 36 lok. 119 (I piętro)* zdjęcia lokalu27,04 m²21,00 zł/m²
8ul. Nowogródzka 3 garaż nr 7 16,80 m²10,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - do odczytu

dokument pdf Wycofanie z przetargu poz. 2UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 13 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2021-06-25 10:00Data publikacji: 2021-06-04 14:42:42
Data modyfikacji: 2021-06-30 11:40:28

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. J. Kilińskiego 13 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu204,00 m²28,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - do odczytu

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ GU.WN.4510.2.6.2021 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I W UŻYCZENIE

Data przetargu: 2021-06-22 23:59Data publikacji: 2021-06-01 12:06:49
Data modyfikacji: 2021-06-02 11:42:49

dokument pdf Wykaz GU.WN.4510.2.6.2021

dokument docx WYKAZ GU.WN.4510.2.6.2021 - do odczytu

dokument pdf Sprostowanie do Wykazu GU.WN.4510.2.6.2021

dokument docx Sprostowanie do Wykazu GU.WN.4510.2.6.2021 - do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-06-22 13:00Data publikacji: 2021-05-28 09:49:07
Data modyfikacji: 2021-06-24 12:28:13

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 16 lok. 5/1U (parter) zdjęcia lokalu152,61 m²35,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - do odczytu

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.8.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-06-15 23:59Data publikacji: 2021-05-25 10:43:26

dokument pdf WYKAZ NR GU.4520.1.8.2021

dokument doc WYKAZ NR GU.4520.1.8.2021 do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.5.2021 MIEJSC PARKINGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-05-28 23:59Data publikacji: 2021-05-07 07:56:27
Data modyfikacji: 2021-05-07 07:58:51

Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 13 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Data przetargu: 2021-05-27 10:00Data publikacji: 2021-05-04 11:35:34
Data modyfikacji: 2021-06-30 11:44:26

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1J. Kilińskiego 13 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu204,00 m²35,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - do odczytu

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2021-05-26 10:00Data publikacji: 2021-05-07 10:36:54
Data modyfikacji: 2021-05-28 13:31:55

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 Stanowisko nr 13,00 m²80,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 Stanowisko nr 93,00 m²80,00 zł/m²
3Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 Stanowisko nr 153,00 m²80,00 zł/m²
4Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 Stanowisko nr 163,00 m²80,00 zł/m²
5Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 Stanowisko nr 23,00 m²200,00 zł/m²
6Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 Stanowisko nr 183,00 m²200,00 zł/m²
7Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 Stanowisko nr 33,00 m²200,00 zł/m²
8Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 Stanowisko nr 63,00 m²200,00 zł/m²
9Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 Stanowisko nr 173,00 m²200,00 zł/m²
10Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 Stanowisko nr 193,00 m²200,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia do odczytu

dokument doc wzór umowy

dokument pdf stanowiska 1-3

dokument pdf stanowiska 4-11

dokument pdf stanowiska 12-17

dokument pdf stanowiska 18-19

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-05-25 12:00Data publikacji: 2021-05-04 08:23:02
Data modyfikacji: 2021-06-25 10:55:22

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 lok. 128 i 128A (I piętro) * zdjęcia lokalu22,76 m²21,00 zł/m²
2ul. gen. J. Bema 2 lok. 221 (II piętro) * zdjęcia lokalu11,95 m²21,00 zł/m²
3ul. gen. J. Bema 2 lok. 222 (II piętro) * zdjęcia lokalu22,05 m²21,00 zł/m²
4ul. gen. J. Bema 2 lok. 210A (II piętro) * zdjęcia lokalu17,04 m²21,00 zł/m²

dokument docx Ogłoszenie do odczytu

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf rozstrzygnięcieUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE PACZKOMATU

Data przetargu: 2021-05-25 10:00Data publikacji: 2021-05-07 09:39:35

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema bn. działka nr 152/8 obr. 8 informacje o lokalu4,00 m²65,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Treść ogłoszenia do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.7.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-05-21 23:59Data publikacji: 2021-04-30 09:05:42

dokument pdf WYKAZ NR GU.4520.1.7.2021

dokument docx WYKAZ do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ GU.WN.4510.2.4.2021 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZENACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-05-11 23:59Data publikacji: 2021-04-20 11:40:00

dokument pdf Wykaz GU.WN.4510.2.4.2021

dokument docx Wykaz GU.WN.4510.2.4.2021 do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ JARMARKÓW W LATACH 2021 - 2022

Data przetargu: 2021-05-06 12:00Data publikacji: 2021-04-13 11:44:05
Data modyfikacji: 2021-04-13 11:45:58

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Rynek Kościuszki bn. nr działki 1653 w obr. 113664,00 m²75,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Treść ogłoszenia do odczytu

dokument pdf Wzór umowy

dokument pdf Oświadczenie

dokument pdf załącznik nr 1

dokument pdf załącznik nr 2UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.6.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-04-20 23:59Data publikacji: 2021-03-30 13:52:58

dokument pdf WYKAZ NR GU.4520.1.6.2021UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-04-13 23:59Data publikacji: 2021-03-23 10:59:16
Data modyfikacji: 2021-03-23 11:03:30

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Wykaz - wersja do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE PACZKOMATU

Data przetargu: 2021-04-09 10:00Data publikacji: 2021-03-16 08:22:42
Data modyfikacji: 2021-03-17 13:28:33

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema br. działka 152/8 obr. 84,00 m²65,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia do odczytu

dokument pdf informacja

dokument doc informacja do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-04-08 08:00Data publikacji: 2021-03-16 07:48:25
Data modyfikacji: 2021-06-25 10:57:53

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Al. J. Piłsudskiego 26 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu88,59 m²17,00 zł/m²
2ul. I. Malmeda 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu103,97 m²21,00 zł/m²
3ul. gen. J. Bema 2 lok. 134 i 134A (I piętro)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu24,80 m²17,00 zł/m²
4ul. gen. J. Bema 2 lok. 134B (I piętro)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu10,61 m²17,00 zł/m²
5ul. gen. J. Bema 2 lok. 136 (I piętro)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu11,37 m²17,00 zł/m²
6ul. gen. J. Bema 2 lok. 135 (I piętro)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu20,79 m²21,00 zł/m²
7ul. gen. J. Bema 2 lok. 45 ( parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu16,68 m²21,00 zł/m²
8ul. M. Pietkiewicza 14 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu49,20 m²14,00 zł/m²
9ul. Węglowa bn. bud. 18 pom. 6 (magazyn)24,60 m²5,50 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Informacja !

dokument pdf rozstrzygnięcieUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.2.2021 LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-03-31 23:59Data publikacji: 2021-03-09 14:14:07

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.5.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-03-31 23:59Data publikacji: 2021-03-09 14:20:54
Data modyfikacji: 2021-03-15 09:08:07

dokument pdf wykaz

dokument docx wykaz wersja do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.4.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-03-30 23:59Data publikacji: 2021-03-09 08:10:17

dokument pdf Wykaz Nr GU.4520.1.4.2021

dokument doc Wykaz Nr GU.4520.1.4.2021 do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2021-03-18 10:00Data publikacji: 2021-02-23 10:01:24
Data modyfikacji: 2021-03-24 13:05:30

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
3Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
4Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 16 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
5Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 4 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
6Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 14 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
7Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
8Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 5 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
9Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 7 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
10Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 11 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
11Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 13 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
12Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 18 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
13Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
14Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
15Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 8 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
16Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 10 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
17Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 12 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
18Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 17 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
19Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 19 informacje o lokalu3,00 m²200,00 zł/m²
20Park Zwierzyniec dz. 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 20 informacje o lokalu50,00 m²15,50 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - wersja dla niewidomych

dokument doc wzór umowy

dokument pdf stanowiska 1-3

dokument pdf stanowiska 4-11

dokument pdf stanowiska 12-17

dokument pdf stanowiska 18-19

dokument pdf stanowisko 20

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

UWAGA W nawiązaniu do ogłoszonego dnia 23 lutego 2021 roku pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę części nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej, który odbędzie się 18 marca 2021 roku informuję, iż wskazane w ogłoszeniu stawki są stawkami netto. Podmiot, który przetarg wygra zobowiązany będzie do opłacania czynszu wyliczonego na podstawie wylicytowanej stawki czynszu netto powiększonej o kwotę podatku VAT naliczonej według obowiązujących przepisów (23%).

Data przetargu: 2021-03-18 10:00Data publikacji: 2021-02-25 14:43:11
Data modyfikacji: 2021-02-26 10:41:49

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Treść ogłoszenia - dla niewidomychUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.2.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-03-09 23:59Data publikacji: 2021-02-16 09:33:54

dokument pdf Wykaz Nr GU.4520.1.2.2021

dokument docx wykaz do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.1.2021 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-03-09 23:59Data publikacji: 2021-02-16 08:24:03
Data modyfikacji: 2021-02-16 08:28:54

dokument docx WYKAZ NR GU.WN.4510.2.1.2021 DO ODCZYTU

dokument pdf WYKAZ NR GU.WN.4510.2.1.2021UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ JARMARKÓW W LATACH 2021 - 2022

Data przetargu: 2021-03-04 12:00Data publikacji: 2021-02-09 08:40:03
Data modyfikacji: 2021-02-09 09:57:10

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Rynek Kościuszki bn. działka nr 1653 obr. 113664,00 m²75,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Treść ogłoszenia do odczytu

dokument pdf Wzór umowy

dokument pdf oświadczenie

dokument pdf Zał. nr 1

dokument pdf Zał. nr 2UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-03-03 08:00Data publikacji: 2021-02-09 08:07:37
Data modyfikacji: 2021-06-25 10:58:54

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 lok. 134 i 134A (I piętro) * zdjęcia lokalu24,80 m²25,00 zł/m²
2ul. gen. J. Bema 2 lok. 134B (I piętro) * zdjęcia lokalu10,61 m²25,00 zł/m²
3ul. gen. J. Bema 2 lok. 136 (I piętro) * zdjęcia lokalu11,37 m²25,00 zł/m²
4ul. gen. J. Bema 2 lok. 210 (II piętro) * zdjęcia lokalu20,83 m²20,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf rozstrzygnięcieUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-02-23 08:00Data publikacji: 2021-02-02 08:09:14

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. I. Malmeda 17 lok. 3U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu154,27 m²25,00 zł/m²
2Al. J. Piłsudskiego 26 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu88,59 m²25,00 zł/m²
3ul. A. Grottgera 2/1 (garaż)25,00 m²9,00 zł/m²
4ul. Węglowa bn. bud. 18 pom. 6 (magazyn)24,60 m²7,50 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.1.1.2021 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-02-22 23:59Data publikacji: 2021-02-02 07:50:14

dokument pdf wykaz nr GU.4520.1.1.2021

dokument docx wykaz nr GU.4520.1.1.2021 do odczytuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2021-01-12 15:00Data publikacji: 2020-12-16 09:47:01
Data modyfikacji: 2021-02-22 14:04:12

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 43 lok. 1U (parter)* informacje o lokalu189,15 m²20,00 zł/m²
2ul. I. Malmeda 17 lok. 3U (parter)** informacje o lokalu zdjęcia lokalu154,27 m²30,00 zł/m²
3ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu151,50 m²25,00 zł/m²
4ul. W. Liniarskiego 5 lok. 5U (parter, wejście od podwórza)23,27 m²30,00 zł/m²
5ul. gen J. Bema 2 lok. 210 (II piętro)*** informacje o lokalu20,83 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 13/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2021-01-06 23:59Data publikacji: 2020-12-16 09:51:42

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.12.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-12-25 23:59Data publikacji: 2020-12-04 10:12:05
Data modyfikacji: 2020-12-04 12:18:53

dokument docx wykaz wersja dla niewidomych

dokument pdf WYKAZUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2020-12-21 09:00Data publikacji: 2020-12-04 08:45:00

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 114,00 m²4,70 zł/m²
2ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 714,50 m²4,70 zł/m²
3ul. Borsucza 10 miejsce parkingowe nr 1911,50 m²4,70 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7012,50 m²4,70 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12/2020 MIEJSC PARKINGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-12-18 23:59Data publikacji: 2020-11-27 09:36:15

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-12-11 13:00Data publikacji: 2020-11-19 10:23:30
Data modyfikacji: 2021-02-22 14:05:52

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Jurowiecka 34 lok. 2U (parter)85,31 m²20,00 zł/m²
2ul. dr. Ireny Białówny 7 (schron)24,73 m²30,00 zł/m²
3ul. Artura Grottgera 2/1 (garaż)25,00 m²9,50 zł/m²
4ul. Wincentego Witosa 36 lok. 119 ( I piętro) * informacje o lokalu27,04 m²20,00 zł/m²
5ul. H. Sienkiewicza 26 lok. 1U (parter)** informacje o lokalu125,50 m²36,00 zł/m²
6ul. H. Sienkiewicza 9 lok. 3U (parter)139,93 m²28,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 11/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-12-10 23:59Data publikacji: 2020-11-19 11:22:51
Data modyfikacji: 2020-11-24 12:34:00

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.11.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-11-20 23:59Data publikacji: 2020-10-30 09:42:14

dokument pdf WYKAZ

dokument docx WYKAZ - tekst alternatywnyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-10-29 13:00Data publikacji: 2020-10-06 14:03:57
Data modyfikacji: 2020-10-30 14:04:25

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 20 lok. 3U (parter) zdjęcia lokalu105,00 m²45,00 zł/m²
2ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 2 (parter) zdjęcia lokalu69,21 m²36,00 zł/m²
3ul. H. Sienkiewicza 44 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu73,14 m²24,00 zł/m²
4ul. H. Sienkiewicza 26 lok. 1U (parter)* zdjęcia lokalu125,50 m²45,00 zł/m²
5ul. H. Sienkiewicza 9 lok. 3U (parter) zdjęcia lokalu139,93 m²35,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-10-27 12:00Data publikacji: 2020-10-07 15:04:24
Data modyfikacji: 2020-10-07 15:22:08

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Węglowa bn. bud. 10 BOWSW1,00 m²400,00 zł/m²
2ul. Węglowa bn. bud. 10 BOWSW1,00 m²400,00 zł/m²
3ul. Węglowa bn. bud. 10 BOWSW lokal (parter)11,78 m²30,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 10/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-10-26 23:59Data publikacji: 2020-10-05 10:58:08
Data modyfikacji: 2020-10-05 11:06:33

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Wykaz 10/2020 (do odczytu)UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH STANOWISK SPRZEDAŻY KWIATÓW I ZNICZY

Data przetargu: 2020-10-19 10:00Data publikacji: 2020-10-02 07:49:18
Data modyfikacji: 2020-10-02 07:59:23

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Działkowa bn., dz. nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 5 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
2ul. Działkowa bn., dz. nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 6 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
3ul. Działkowa bn., dz. nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 7 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
4ul. Działkowa bn., dz. nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 8 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
5ul. Błękitna bn., dz. nr 1417/2 obr. 16 stanowisko 1 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
6ul. Błękitna bn., dz. nr 1417/2 obr. 16 stanowisko 2 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
7ul. W. Wysockiego bn., dz. nr 130/5 obr. 13 stanowisko 1 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
8ul. W. Wysockiego bn., dz. nr 130/5 obr. 13 stanowisko 2 informacje o lokalu6,00 m²30,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg Lokalizacja stanowisk ul. Działkowa

dokument jpg Lokalizacja stanowisk ul. Błękitna

dokument jpg Lokalizacja stanowisk ul. Wysockiego

dokument pdf Projekt umowy

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 9/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-10-08 23:59Data publikacji: 2020-09-17 10:15:20

dokument pdf wykaz Nr 9/2020

dokument docx wykaz nr 9/2020 (do odczytu)UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.10.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-10-02 23:59Data publikacji: 2020-09-11 07:34:28

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-09-30 08:00Data publikacji: 2020-09-08 10:29:06
Data modyfikacji: 2020-10-09 14:16:02

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 2/0 (parter) zdjęcia lokalu69,21 m²45,00 zł/m²
2ul. H. Sienkiewicza 44 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu73,14 m²30,00 zł/m²
3ul. W. Witosa 36 lok. 119 (I piętro)27,04 m²25,00 zł/m²
4ul. H. Sienkiewicza 53B lok. 25 (parter)16,61 m²20,00 zł/m²
5ul. H. Sienkiewicza 26A garaż nr 219,20 m²9,50 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-09-25 08:00Data publikacji: 2020-09-04 07:40:10

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/1 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu163,27 m²40,00 zł/m²
2ul. Jurowiecka 44 lok. 1U (parter) informacje o lokalu67,26 m²20,00 zł/m²
3ul. Jurowiecka 34 lok. 2U (parter)85,31 m²25,00 zł/m²
4ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 314 (IV piętro)13,43 m²16,00 zł/m²
5ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 315 (IV piętro)16,44 m²16,00 zł/m²
6ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 319 (IV piętro)22,00 m²16,00 zł/m²
7ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 320 (IV piętro)13,75 m²16,00 zł/m²
8ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 321 (IV piętro)13,36 m²16,00 zł/m²
9ul. dr. Ireny Białówny 7 (schron)24,73 m²35,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2020-09-23 08:00Data publikacji: 2020-09-04 07:36:52

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 717,00 m²3,70 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1912,00 m²3,70 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2012,00 m²3,70 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2211,00 m²3,70 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2412,00 m²3,70 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2510,00 m²3,70 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2612,00 m²3,70 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2813,00 m²3,70 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2912,00 m²3,70 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3312,00 m²3,70 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3612,00 m²3,70 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3712,00 m²3,70 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3812,00 m²3,70 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4012,00 m²3,70 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4112,00 m²3,70 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4312,00 m²3,70 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4713,00 m²3,70 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5011,50 m²3,70 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5611,50 m²3,70 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7311,50 m²3,70 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7811,50 m²3,70 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6311,50 m²3,70 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6712,50 m²3,70 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8312,50 m²3,70 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8512,50 m²3,70 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 9512,50 m²3,70 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.9.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-09-02 23:59Data publikacji: 2020-08-12 14:26:48

dokument pdf wykaz GU.4520.53.9.2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 8/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-09-01 23:59Data publikacji: 2020-08-11 13:00:24
Data modyfikacji: 2020-08-11 13:01:35

dokument pdf WYKAZ NR 8/2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.8.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-08-28 23:59Data publikacji: 2020-08-07 07:41:11

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-08-28 08:00Data publikacji: 2020-08-07 07:59:39
Data modyfikacji: 2020-09-01 13:41:03

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²17,00 zł/m²
2ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 6U (parter) zdjęcia lokalu58,31 m²17,00 zł/m²
3ul. Komisji Edukacji Narodowej 9 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu70,90 m²17,00 zł/m²
4ul. Komisji Edukacji Narodowej 9 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu62,30 m²17,00 zł/m²
5ul. gen. J. Bema 2 (I piętro) lokal składający się z pomieszczeń nr 112, 113 informacje o lokalu28,02 m²20,00 zł/m²
6ul. Lipowa 20 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu152,94 m²40,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 7/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM.

Data przetargu: 2020-08-21 23:59Data publikacji: 2020-07-31 07:28:58

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-08-12 08:00Data publikacji: 2020-07-24 07:48:02
Data modyfikacji: 2020-08-18 08:47:49

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/1 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu163,27 m²50,00 zł/m²
2ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu65,39 m²50,00 zł/m²
3ul. Władysława Liniarskiego 5 lok. 2U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu158,88 m²50,00 zł/m²
4ul. Henryka Sienkiewicza 28 lok. 5U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu93,49 m²35,00 zł/m²
5ul. Henryka Sienkiewicza 53B lok. 25 (parter) informacje o lokalu16,61 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf * SPROSTOWANIE

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.7.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-08-07 23:59Data publikacji: 2020-07-17 07:36:32

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-08-03 08:00Data publikacji: 2020-07-14 07:33:28
Data modyfikacji: 2020-08-18 08:43:18

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Bohaterów Getta 5 lok. 2U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu131,42 m²25,00 zł/m²
2ul. Jurowiecka 44 lok. 1U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu67,26 m²25,00 zł/m²
3ul. Icchoka Malmeda 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu103,97 m²25,00 zł/m²
4ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 314 (IV piętro)13,43 m²20,00 zł/m²
5ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 315 (IV piętro)16,44 m²20,00 zł/m²
6ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 319 (IV piętro)22,00 m²20,00 zł/m²
7ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 320 (IV piętro)13,75 m²20,00 zł/m²
8ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 321 (IV piętro)13,36 m²20,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 6/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-07-31 23:59Data publikacji: 2020-07-10 07:34:29

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-07-30 10:00Data publikacji: 2020-07-10 09:51:50
Data modyfikacji: 2020-08-07 11:44:44

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
3Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
4Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 16 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
5Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 4 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
6Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
7Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 11 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
8Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 13 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
9Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
10Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
11Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 10 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
12Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 17 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
13Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 19 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Lokalizacja stanowisk

dokument doc wzór umowy

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1U PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 12 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-07-29 14:00Data publikacji: 2020-07-07 11:09:30
Data modyfikacji: 2020-08-18 08:40:35

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1J. Kilińskiego 12 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu54,07 m²40,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Rozstrzygnięcie przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR GU.4520.53.6.2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-07-24 23:59Data publikacji: 2020-07-03 10:06:14

dokument pdf WYKAZUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2020-07-16 08:00Data publikacji: 2020-06-30 08:32:46

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Borsucza 10 miejsce parkingowe nr 911,50 m²4,60 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 717,00 m²4,60 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1912,00 m²4,60 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2012,00 m²4,60 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2211,00 m²4,60 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2412,00 m²4,60 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2510,00 m²4,60 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2612,00 m²4,60 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2813,00 m²4,60 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2912,00 m²4,60 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3312,00 m²4,60 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3612,00 m²4,60 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3712,00 m²4,60 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3812,00 m²4,60 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4012,00 m²4,60 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4112,00 m²4,60 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4312,00 m²4,60 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4713,00 m²4,60 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5011,50 m²4,60 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5611,50 m²4,60 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7311,50 m²4,60 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7811,50 m²4,60 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6311,50 m²4,60 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6712,50 m²4,60 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8312,50 m²4,60 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8512,50 m²4,60 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 9512,50 m²4,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 12 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-07-03 12:00Data publikacji: 2020-06-09 11:59:20
Data modyfikacji: 2020-06-09 12:00:19

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. J. Kilińskiego 12 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu114,49 m²40,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-06-30 08:00Data publikacji: 2020-06-09 07:41:07
Data modyfikacji: 2020-06-09 11:48:52

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 (II piętro) lokal składający się z pomieszczeń nr: 217, 218 * zdjęcia lokalu27,44 m²25,00 zł/m²
2ul. gen. J. Bema 2 (II piętro) lok. 223A * zdjęcia lokalu11,51 m²25,00 zł/m²
3ul. gen. J. Bema 2 (I piętro) lokal składający się z pomieszczeń nr: 112, 113 * zdjęcia lokalu28,02 m²25,00 zł/m²
4ul. gen. J. Bema 2 (parter) lok. 43 * zdjęcia lokalu32,42 m²25,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-06-29 08:00Data publikacji: 2020-06-09 07:42:48

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Michała Pietkiewicza 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²21,00 zł/m²
2ul. Michała Pietkiewicza 10 lok. 6U (parter) zdjęcia lokalu58,31 m²21,00 zł/m²
3ul. Komisji Edukacji Narodowej 9 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu70,90 m²21,00 zł/m²
4ul. Komisji Edukacji Narodowej 9 lok. 4U (parter)62,30 m²21,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 5/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-06-26 23:59Data publikacji: 2020-06-05 07:49:30

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 1U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 12 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-06-24 12:00Data publikacji: 2020-06-02 12:08:14

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1J. Kilińskiego 12 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu54,07 m²40,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 4/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-06-23 23:59Data publikacji: 2020-06-02 10:08:44

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-06-17 10:00Data publikacji: 2020-06-02 11:34:20
Data modyfikacji: 2020-06-19 08:10:07

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
3Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
4Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 16 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
5Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 4 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
6Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 14 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
7Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
8Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 5 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
9Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 7 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
10Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 11 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
11Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 13 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
12Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 18 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
13Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
14Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
15Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 8 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
16Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 10 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
17Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 12 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
18Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 17 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²
19Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 19 informacje o lokalu3,00 m²80,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc wzór umowy

dokument pdf lokalizacja stanowisk

dokument pdf Rozstrzygnięcie przetargu - SPROSTOWANIEUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-05-29 12:00Data publikacji: 2020-05-12 07:30:19
Data modyfikacji: 2020-05-12 07:35:55

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. J. Kilińskiego 12 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu54,07 m²40,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 5/2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-04-24 23:59Data publikacji: 2020-04-03 07:46:39

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 3/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-04-18 23:59Data publikacji: 2020-03-27 08:00:43

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-04-03 12:00Data publikacji: 2020-02-21 07:36:06
Data modyfikacji: 2020-03-23 13:13:19

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 13,00 m²65,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 93,00 m²65,00 zł/m²
3Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 153,00 m²65,00 zł/m²
4Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 163,00 m²65,00 zł/m²
5Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 43,00 m²80,00 zł/m²
6Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 143,00 m²80,00 zł/m²
7Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 23,00 m²80,00 zł/m²
8Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 53,00 m²80,00 zł/m²
9Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 73,00 m²80,00 zł/m²
10Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 103,00 m²80,00 zł/m²
11Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 123,00 m²80,00 zł/m²
12Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 183,00 m²80,00 zł/m²
13Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 33,00 m²80,00 zł/m²
14Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 63,00 m²80,00 zł/m²
15Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 83,00 m²80,00 zł/m²
16Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 113,00 m²80,00 zł/m²
17Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 133,00 m²80,00 zł/m²
18Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 173,00 m²80,00 zł/m²
19Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 193,00 m²80,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Stanowiska nr 1-11

dokument pdf Stanowiska nr 12-19

dokument pdf Wzór umowy

dokument pdf Sprostowanie

dokument pdf Ogłoszenie - Przetarg odwołanyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 12 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2020-04-02 10:00Data publikacji: 2020-03-12 14:12:31
Data modyfikacji: 2020-03-23 15:58:55

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. J. Kilińskiego 12 lok. 1U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu54,07 m²40,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Ogłoszenie - Przetarg odwołanyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 4/2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-03-31 23:59Data publikacji: 2020-03-10 14:28:45

dokument pdf wykaz 4/2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2020-03-19 12:00Data publikacji: 2020-02-28 07:42:15
Data modyfikacji: 2020-03-13 13:12:21

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Borsucza 10 miejsce parkingowe nr 911,50 m²3,70 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 717,00 m²3,70 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1912,00 m²3,70 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2012,00 m²3,70 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2211,00 m²3,70 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2412,00 m²3,70 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2510,00 m²3,70 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2612,00 m²3,70 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2813,00 m²3,70 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2912,00 m²3,70 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3312,00 m²3,70 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3612,00 m²3,70 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3712,00 m²3,70 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3812,00 m²3,70 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4012,00 m²3,70 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4112,00 m²3,70 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4312,00 m²3,70 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4713,00 m²3,70 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5011,50 m²3,70 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5611,50 m²3,70 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7311,50 m²3,70 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7811,50 m²3,70 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6311,50 m²3,70 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6712,50 m²3,70 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8312,50 m²3,70 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8512,50 m²3,70 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 9512,50 m²3,70 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia - przetarg odwołanyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 3/2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-03-13 23:59Data publikacji: 2020-02-21 07:41:18

dokument pdf WYKAZ NR 3/2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 2/2020 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE ORAZ NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-03-10 23:59Data publikacji: 2020-02-18 07:39:44

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 2/2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-02-28 23:59Data publikacji: 2020-02-07 07:36:23

dokument pdf WYKAZ NR 2/2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2020-02-25 12:00Data publikacji: 2020-01-29 10:59:01

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 6U (parter) zdjęcia lokalu58,31 m²21,00 zł/m²
2ul. Komisji Edukacji Narodowej 9 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu70,90 m²21,00 zł/m²
3ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 1/1 (I piętro) zdjęcia lokalu12,75 m²25,00 zł/m²
4ul. K. Kalinowskiego 6A lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu40,60 m²20,00 zł/m²
5ul. Węglowa bn. bud. 11, pom. F (magazyn) zdjęcia lokalu170,25 m²7,50 zł/m²
6ul. Węglowa bn. bud. 18, pom 6 (magazyn) zdjęcia lokalu24,60 m²7,50 zł/m²
7ul. W. Witosa 38 lok. 012 (piwnica)22,93 m²12,00 zł/m²
8ul. W. Witosa 38 lok. 013 (piwnica)45,06 m²12,00 zł/m²
9ul. W. Witosa 38 lok. 014 (piwnica)23,29 m²12,00 zł/m²
10ul. Krakowska 1 (bokówka)4,49 m²8,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 1/2020 LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-02-11 23:59Data publikacji: 2020-01-21 07:33:24

dokument pdf Wykaz nr 1/2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 1/2020 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-02-11 23:59Data publikacji: 2020-01-21 07:53:13

dokument pdf wykaz 1/2020UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2020-02-06 12:00Data publikacji: 2020-01-21 07:31:41
Data modyfikacji: 2020-01-21 11:23:39

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 214,50 m²4,60 zł/m²
2ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 1114,50 m²4,60 zł/m²
3ul. Borsucza 10 miejsce parkingowe nr 911,50 m²4,60 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 717,00 m²4,60 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1812,00 m²4,60 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1912,00 m²4,60 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2012,00 m²4,60 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2211,00 m²4,60 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2412,00 m²4,60 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2510,00 m²4,60 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2612,00 m²4,60 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2813,00 m²4,60 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2912,00 m²4,60 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3312,00 m²4,60 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3612,00 m²4,60 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3712,00 m²4,60 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3812,00 m²4,60 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4012,00 m²4,60 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4112,00 m²4,60 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4312,00 m²4,60 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4713,00 m²4,60 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5011,50 m²4,60 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5611,50 m²4,60 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7311,50 m²4,60 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7612,50 m²4,60 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7811,50 m²4,60 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6311,50 m²4,60 zł/m²
28ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6612,50 m²4,60 zł/m²
29ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6712,50 m²4,60 zł/m²
30ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8312,50 m²4,60 zł/m²
31ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8512,50 m²4,60 zł/m²
32ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 9512,50 m²4,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SKŁADOWE - ZAPLECZE BUDOWY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, KTÓREGO INWESTOREM JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Data przetargu: 2020-02-06 10:00Data publikacji: 2020-01-17 08:38:32

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Toruńska bn. działka nr 732/1 obr. 11 zdjęcia lokalu283,00 m²0,46 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 16/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-01-02 23:59Data publikacji: 2019-12-12 08:43:01

Treść ogłoszenia

dokument pdf wykaz 16/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2020-01-01 23:59Data publikacji: 2019-12-11 09:04:25

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 12/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 16/2019 MIEJSC PARKINGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-12-30 23:59Data publikacji: 2019-12-09 08:27:50

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 15/2019 LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE ORAZ NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-12-24 23:59Data publikacji: 2019-12-03 07:33:03

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 14/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-12-16 23:59Data publikacji: 2019-11-25 08:26:00

dokument pdf Wykaz nr 14/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2019-12-13 09:00Data publikacji: 2019-11-28 07:31:57
Data modyfikacji: 2019-11-28 07:40:17

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1117,00 m²3,70 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7218,00 m²3,70 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8118,00 m²3,70 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU NR 5U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. LIPOWEJ 16 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-12-12 10:00Data publikacji: 2019-11-13 11:24:27

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 16 lok. 5U (parter)* zdjęcia lokalu117,42 m²36,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-12-10 12:00Data publikacji: 2019-11-18 13:05:17

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu57,57 m²17,00 zł/m²
2ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 5U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²21,00 zł/m²
3ul. Węglowa bn. bud. 11 pom. K (magazyn)172,49 m²6,00 zł/m²
4ul. Węglowa bn. bud.11 pom. C (magazyn)171,41 m²7,00 zł/m²
5ul. Krakowska 1 (bokówka)4,49 m²9,00 zł/m²
6ul. Swobodna 24 lok.008 (piwnica) *24,20 m²8,00 zł/m²
7ul. Swobodna 24 lok.009 (piwnica) *11,51 m²8,00 zł/m²
8ul. Swobodna 24 lok.012 (piwnica) *10,85 m²8,00 zł/m²
9ul. W. Witosa 38 lok. 012 (piwnica)22,93 m²15,00 zł/m²
10ul. W. Witosa 38 lok. 013 (piwnica)45,06 m²15,00 zł/m²
11ul. W. Witosa 38 lok. 014 (piwnica)23,29 m²15,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGACH PODZIEMNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 31 I UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100D

Data przetargu: 2019-11-27 10:00Data publikacji: 2019-11-07 08:21:40

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 11 informacje o lokalu14,50 m²3,70 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 66 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 13/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-11-26 23:59Data publikacji: 2019-11-05 08:21:26
Data modyfikacji: 2019-11-05 08:21:58

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2019-11-22 12:00Data publikacji: 2019-11-05 07:49:36

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1117,00 m²4,60 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 7218,00 m²4,60 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 8118,00 m²4,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12/2019 MIEJSC PARKINGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-11-12 23:59Data publikacji: 2019-10-22 09:04:28
Data modyfikacji: 2019-10-22 09:13:39

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 5U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. LIPOWEJ 16 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-11-06 10:00Data publikacji: 2019-10-10 13:26:35

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 16 lok. 5U (parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu117,42 m²36,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 11/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-10-30 23:59Data publikacji: 2019-10-09 08:12:19

dokument pdf Wykaz nr 11/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH STANOWISK SPRZEDAŻY KWIATÓW I ZNICZY

Data przetargu: 2019-10-17 10:00Data publikacji: 2019-09-30 10:35:18

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 5 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
2ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 6 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
3ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 7 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
4ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 8 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
5ul. Błękitna bn. działka nr 1417/2 obr. 16 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
6ul. Błękitna bn. działka nr 1417/2 obr. 16 stanowisko B zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
7ul. Władysława Wysockiego bn. działka nr 130/5 obr. 13 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
8ul. Władysława Wysockiego bn. działka nr 130/5 obr. 13 stanowisko B zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy

dokument jpg stanowiska Dzialkowa

dokument jpg stanowiska Blekitna

dokument jpg stanowiska WysockiegoUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-10-15 12:00Data publikacji: 2019-09-26 08:49:36

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²21,00 zł/m²
2ul. Swobodna 24 lok.008 (piwnica) *24,20 m²10,00 zł/m²
3ul. Swobodna 24 lok.009 (piwnica) *11,51 m²10,00 zł/m²
4ul. Swobodna 24 lok.012 (piwnica) *10,85 m²10,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 10/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-10-09 23:59Data publikacji: 2019-09-18 07:28:45

dokument pdf Wykaz 10/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 14/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-10-09 23:59Data publikacji: 2019-09-18 07:49:51

dokument pdf WYKAZ NR 14/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGACH PODZIEMNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 31 I UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100D

Data przetargu: 2019-10-03 10:00Data publikacji: 2019-09-16 11:16:06
Data modyfikacji: 2019-09-23 11:02:54

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 5 informacje o lokalu14,50 m²4,60 zł/m²
2ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 11 informacje o lokalu14,50 m²4,60 zł/m²
3ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 24 informacje o lokalu14,50 m²4,60 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 66 informacje o lokalu12,50 m²4,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy

dokument pdf ZMIANA TERMINU PRZETARGUUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 13/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-10-01 23:59Data publikacji: 2019-09-10 07:41:05

dokument pdf WYKAZ NR 13/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 5U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL.LIPOWEJ 16 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-09-30 10:00Data publikacji: 2019-09-03 10:58:07
Data modyfikacji: 2019-09-03 11:15:05

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 16 lok. 5U (parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu117,42 m²45,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-09-25 12:00Data publikacji: 2019-09-05 13:31:54

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Al. J. Piłsudskiego/ ul. H. Sienkiewicza (przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic) zdjęcia lokalu24,36 m²65,00 zł/m²
2ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu57,57 m²21,00 zł/m²
3ul. Rynek Kosciuszki 13 lok. 4U (I piętro)10,90 m²20,00 zł/m²
4ul. Węglowa bn. bud. 11 pom. K (magazyn) zdjęcia lokalu172,49 m²7,00 zł/m²
5ul. Węglowa bn. bud. 11 pom. L (magazyn) zdjęcia lokalu102,37 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 9/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-09-18 00:00Data publikacji: 2019-08-28 09:38:12

dokument pdf Wykaz Nr 9/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-08-29 00:00Data publikacji: 2019-08-08 11:19:42

dokument pdf Wykaz nr 12/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-08-20 12:00Data publikacji: 2019-07-29 08:11:13

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Al. Józefa Piłsudskiego/ul. Henryka Sienkiewicza (przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic) zdjęcia lokalu24,36 m²80,00 zł/m²
2ul. Henryka Sienkiewicza 22 lok. 1/1 (I piętro)12,75 m²20,00 zł/m²
3ul. Drewniana bn. (garaż nr 3)16,00 m²6,00 zł/m²
4ul. Krakowska 1 (bokówka)4,49 m²8,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 11/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM I PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-08-06 00:00Data publikacji: 2019-07-15 10:09:10

dokument pdf Wykaz nr 11/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ NA NOŚNIKU REKLAMOWYM

Data przetargu: 2019-07-23 10:00Data publikacji: 2019-07-03 08:16:50
Data modyfikacji: 2019-07-03 08:23:12

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Jana Klemensa Branickiego, dz. nr 1592/1, obr. 19, ekspozycja A zdjęcia lokalu54,00 m²26,00 zł/m²
2ul. Jana Klemensa Branickiego, dz. nr 1592/1, obr. 19, ekspozycja B zdjęcia lokalu54,00 m²26,00 zł/m²

dokument pdf Ogłoszenie o przetargu

dokument doc Wzór umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-07-22 12:00Data publikacji: 2019-07-03 08:01:25

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Henryka Sienkiewicza 22 lok. 1/1 (I piętro)12,75 m²25,00 zł/m²
2ul. Nowogródzka 3 (garaż)18,00 m²9,00 zł/m²
3ul. Drewniana bn. (garaż nr 3)16,00 m²7,00 zł/m²
4ul. Krakowska 1 (bokówka)4,49 m²9,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 8/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-07-22 00:00Data publikacji: 2019-07-01 08:45:07

dokument pdf Wykaz nr 8/2019 cz. 1

dokument pdf Wykaz nr 8/2019 cz. 2

dokument pdf Wykaz nr 8/2019 cz. 3UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 10/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-07-01 23:59Data publikacji: 2019-06-10 10:15:41

dokument pdf Wykaz nr 10/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 9/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-06-21 23:59Data publikacji: 2019-05-31 08:11:59

dokument pdf Wykaz nr 9/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-06-17 12:00Data publikacji: 2019-05-30 07:59:35

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. dr I. Białówny 4 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu51,70 m²35,00 zł/m²
2ul. H. Sienkiewicza 28 lok. 1U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu19,58 m²70,00 zł/m²
3ul. Węglowa bn. bud.11 pom. K (magazyn) zdjęcia lokalu172,49 m²7,00 zł/m²
4ul. Węglowa bn. bud.11 pom. L (magazyn) zdjęcia lokalu102,37 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 7/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-06-17 00:00Data publikacji: 2019-05-27 08:21:34

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 7/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-06-13 10:00Data publikacji: 2019-05-30 09:56:15

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary, dz. nr.1748/3, obr. 11, stanowisko nr 13,00 m²65,00 zł/m²
2Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 1616,00 m²25,00 zł/m²
3Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 203,00 m²75,00 zł/m²
4Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 213,00 m²65,00 zł/m²
5Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 233,00 m²75,00 zł/m²
6Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 3140,00 m²17,40 zł/m²
7Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 343,00 m²75,00 zł/m²
8Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 3516,00 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg stanowisko nr 1-5

dokument jpg stanowisko nr 6-16

dokument jpg stanowisko nr 17-23

dokument jpg stanowisko nr 26-35

dokument doc wzór umowy

dokument doc wzór umowy kucykiUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA SEZONOWE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-06-11 10:00Data publikacji: 2019-05-27 11:01:47
Data modyfikacji: 2019-05-30 12:18:54

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Ogrodniczki, stanowisko 1, dz. nr 1648/17 obr. 210,00 m²25,00 zł/m²
2ul. Ogrodniczki, stanowisko 2, dz. nr 1648/17 obr. 210,00 m²25,00 zł/m²
3ul. Kard. St. Wyszyńskiego, stanowisko 1, dz. nr 388/4 obr. 1110,00 m²30,00 zł/m²
4ul. Kard. St. Wyszyńskiego, stanowisko 2, dz. nr 388/4 obr. 1110,00 m²30,00 zł/m²
5ul. Ryska, stanowisko 1, dz. nr 523/2 obr. 1710,00 m²30,00 zł/m²
6ul. Ryska, stanowisko 2, dz. nr 523/2 obr. 1710,00 m²30,00 zł/m²

dokument png stanowislka ul. Ogrodniczki

dokument png stanowislka ul. Ryska

dokument png stanowislka ul. Wyszyńskiego

dokument doc wzór umowy

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Informacja o wycofaniu pozozycji nr 1 i 2 z ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-06-06 12:00Data publikacji: 2019-05-13 11:23:53
Data modyfikacji: 2019-05-28 09:32:53

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Bacieczki, dz. nr 490/8, obr. 47,00 m²25,00 zł/m²
2ul. Bacieczki, dz. nr 487/1, obr. 47,00 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument png Lokalizacja stoisk

dokument doc wzór umowy

dokument doc przesunięcie terminu przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Informuję iż przetarg ogłoszony dnia 13 maja 2019 roku na dzierżawę części nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej przy ul. Bacieczki zostaje przesunięty na dzień 06 czerwca 2019 roku godz. 1200.

Data przetargu: 2019-06-06 00:00Data publikacji: 2019-05-27 10:37:49
Data modyfikacji: 2019-05-27 10:38:23UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 6/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-06-05 00:00Data publikacji: 2019-05-15 07:44:32

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 6/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 8/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-05-27 00:00Data publikacji: 2019-05-06 09:34:42
Data modyfikacji: 2019-05-06 09:35:36

dokument pdf Wykaz nr 8/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 7/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-05-16 00:00Data publikacji: 2019-04-25 07:32:37
Data modyfikacji: 2019-04-25 07:33:38

dokument pdf WYKAZ NR 7/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-05-14 12:00Data publikacji: 2019-04-17 10:11:59
Data modyfikacji: 2019-04-29 11:01:57

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 9 lok. 3U (parter) zdjęcia lokalu139,93 m²30,00 zł/m²
2ul. H. Sienkiewicza 9 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu105,00 m²33,50 zł/m²
3dr I. Białówny 4 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu51,70 m²40,00 zł/m²
4ul. Jurowiecka 40 lok. 1U (parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu98,36 m²20,00 zł/m²
5ul. Świętojańska 24 (garaż)15,90 m²9,00 zł/m²
6ul. Świętojańska 24 (garaż)16,00 m²9,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Informacja o wycofaniu garażu z przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-05-14 10:00Data publikacji: 2019-04-29 09:41:57
Data modyfikacji: 2019-04-29 09:56:39

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary, dz. nr.1748/3, obr. 11, stanowisko nr 1 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
2Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 10 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
3Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 16 informacje o lokalu16,00 m²25,00 zł/m²
4Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 19 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
5Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 20 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
6Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 21 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
7Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 23 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
8Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 24 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
9Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 31 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
10Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 33 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
11Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 34 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
12Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 35 informacje o lokalu16,00 m²25,00 zł/m²
13ul. Niemeńska, dz. 149/9, obr. 15 informacje o lokalu3,00 m²25,00 zł/m²

dokument doc wzór umowy ul. Niemeńska

dokument doc wzór umowy parki

dokument doc wzór umowy kucyki

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg stanowisko nr 1-5

dokument jpg stanowisko nr 6-16

dokument jpg stanowisko nr 17-23

dokument png stanowisko nr 24-25

dokument jpg stanowisko nr 26-35

dokument png stanowisko ul. NiemeńskaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 6/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-05-07 00:00Data publikacji: 2019-04-16 07:52:13

dokument pdf WYKAZ NR 6/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 5/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-05-06 00:00Data publikacji: 2019-04-15 10:01:02

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 5/2019 cz.1

dokument pdf Wykaz nr 5/2019 cz.2UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 4/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-04-29 00:00Data publikacji: 2019-04-08 08:22:50

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 4/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-04-09 12:00Data publikacji: 2019-03-19 07:41:19

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²20,00 zł/m²
2ul. Rynek Kościuszki 13 lok. 4U (I piętro)10,90 m²20,00 zł/m²
3ul. M. Skłodowskiej - Curie 13 lok. 3U (parter) zdjęcia lokalu77,04 m²24,00 zł/m²
4ul. L. Waryńskiego 4 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu127,17 m²16,00 zł/m²
5ul. Drewniana bn. (garaż nr 2)16,00 m²7,00 zł/m²
6ul. Armii Krajowej 31 (piwnica)30,00 m²5,60 zł/m²
7ul. gen. J. Bema 2 (parter) najem części korytarza* informacje o lokalu1,00 m²400,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-04-09 10:00Data publikacji: 2019-03-18 09:09:13

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Aleksandra Fredry, dz. 597/4, obr. 16 informacje o lokalu3,00 m²25,00 zł/m²
2ul. Węglowa, dz. 788/11, obr. 12 informacje o lokalu3,00 m²25,00 zł/m²
3ul. Niemeńska, dz. 149/9, obr. 15 informacje o lokalu3,00 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument png stanowisko ul. Aleksandra Fredry

dokument png stanowisko ul. Węglowa

dokument png stanowisko ul. Niemeńska

dokument doc wzór umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 5/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-04-02 23:59Data publikacji: 2019-03-12 07:36:36
Data modyfikacji: 2019-03-12 07:39:11

dokument pdf Wykaz Nr 5/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-03-28 10:00Data publikacji: 2019-03-05 10:31:07

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 4 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
2Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 5 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
3Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 6 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
4Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 7 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
5Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 8 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
6Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 9 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
7Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 10 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
8Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 11 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
9Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 12 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
10Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 13 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
11Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 14 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
12Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 17 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
13Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 18 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
14Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 19 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
15Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 20 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
16Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 23 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
17Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 24 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
18Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 25 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg stanowisko nr 1-5

dokument jpg stanowisko nr 6-16

dokument jpg stanowisko nr 17-23

dokument png stanowisko nr 24-25

dokument doc wzór umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 3/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-03-28 00:00Data publikacji: 2019-03-07 07:43:27
Data modyfikacji: 2019-03-07 07:44:37

dokument pdf Wykaz nr 3/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2019-03-26 10:00Data publikacji: 2019-03-05 10:33:57

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary, dz. nr.1748/3, obr. 11, stanowisko nr 1 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
2Park Stary, dz. nr. 1748/3, obr. 11, stanowisko nr 2 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
3Park Stary, dz. nr. 1748/3, obr. 11, stanowisko nr 3 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
4Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 15 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
5Park Planty, dz. nr 1764/5, obr. 11, stanowisko nr 16 informacje o lokalu16,00 m²25,00 zł/m²
6Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 21 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
7Park Planty, dz. nr 1742/2, obr. 11, stanowisko nr 22 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
8Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 26 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
9Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 27 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
10Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 28 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
11Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 29 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
12Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 30 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
13Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 31 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
14Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 32 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
15Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 33 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
16Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 34 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
17Park Zwierzyniec, dz. nr 1998/2, obr. 11, stanowisko nr 35 informacje o lokalu16,00 m²25,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg stanowisko nr 1-5

dokument jpg stanowisko nr 6-16

dokument jpg stanowisko nr 17-23

dokument jpg stanowisko nr 26-35

dokument doc wzór umowy

dokument doc wzór umowy kucykiUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 4/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-03-18 00:00Data publikacji: 2019-02-25 08:24:24

dokument pdf Wykaz nr 4/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 3/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-03-13 00:00Data publikacji: 2019-02-20 08:43:47

dokument pdf Wykaz nr 3/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 2/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-03-07 00:00Data publikacji: 2019-02-14 08:10:43
Data modyfikacji: 2019-02-14 13:12:57

dokument pdf Wykaz nr 2/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-02-18 12:00Data publikacji: 2019-01-23 10:34:14

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 6 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu87,11 m²35,00 zł/m²
2ul. H. Sienkiewicza 9 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu105,00 m²30,00 zł/m²
3ul. dr I. Białówny 4 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu51,70 m²40,00 zł/m²
4ul. M. Skłodowskiej - Curie 13 lok. 3U (parter)77,04 m²30,00 zł/m²
5ul. L. Waryńskiego 4 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu127,17 m²20,00 zł/m²
6ul. L. Waryńskiego 2 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu86,20 m²16,00 zł/m²
7ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 2/1U (parter) zdjęcia lokalu78,00 m²24,00 zł/m²
8ul. Grochowa 2 lok. 3U (parter) zdjęcia lokalu28,00 m²40,00 zł/m²
9ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 1/3 (III piętro) zdjęcia lokalu39,46 m²25,00 zł/m²
10ul. Rynek Kościuszki 13 lok. 4U (I piętro)10,90 m²25,00 zł/m²
11ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 029 (piwnica)7,30 m²5,60 zł/m²
12ul. Armii Krajowej 31 (piwnica)30,00 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 1/2019 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-02-18 00:00Data publikacji: 2019-01-28 09:34:09

dokument pdf Wykaz nr 1/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-02-15 12:00Data publikacji: 2019-01-28 08:53:15
Data modyfikacji: 2019-01-28 08:55:02

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Mieszka I 8C lok.1/29 (parter) * zdjęcia lokalu26,03 m²25,00 zł/m²
2ul. gen. J. Bema 2 lok. 43 (parter) * zdjęcia lokalu32,42 m²25,00 zł/m²
3ul. gen. J. Bema 2 (parter) najem części korytarza *** zdjęcia lokalu1,00 m²400,00 zł/m²
4ul. Swobodna 24 (parter) najem części korytarza****5,00 m²25,00 zł/m²
5ul. gen. J. Bema 2 lok. 018 (piwnica) **15,38 m²10,00 zł/m²
6ul. gen. J. Bema 2 lok. 08 (piwnica) **36,59 m²10,00 zł/m²

dokument pdf Przetarg 15.02.2019 r.UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2019-02-15 10:00Data publikacji: 2019-01-31 09:54:55

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 7 informacje o lokalu17,00 m²3,70 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 18 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 19 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 20 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu11,00 m²3,70 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 24 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 25 informacje o lokalu10,00 m²3,70 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 26 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 28 informacje o lokalu13,00 m²3,70 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 29 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 33 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 36 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 37 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 40 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 41 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 43 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 44 informacje o lokalu12,00 m²3,70 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 47 informacje o lokalu13,00 m²3,70 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 50 informacje o lokalu11,50 m²3,70 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 56 informacje o lokalu11,50 m²3,70 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 63 informacje o lokalu11,50 m²3,70 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 70 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 73 informacje o lokalu11,50 m²3,70 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 76 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 78 informacje o lokalu11,50 m²3,70 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 79 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 83 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²
28ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 85 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²
29ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 95 informacje o lokalu12,50 m²3,70 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 2/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-02-11 00:00Data publikacji: 2019-01-21 13:37:31

dokument pdf Wykaz 2/2019UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 1/2019 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-02-07 00:00Data publikacji: 2019-01-17 09:04:25

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-01-14 12:00Data publikacji: 2018-12-17 11:55:43

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. dr I. Białówny 4 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu51,70 m²50,00 zł/m²
2ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 2/1U (parter) zdjęcia lokalu78,00 m²30,00 zł/m²
3ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 2/2U (parter) zdjęcia lokalu35,00 m²30,00 zł/m²
4ul. L. Waryńskiego 2 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu86,20 m²20,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 16/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-01-09 23:59Data publikacji: 2018-12-19 12:46:49

dokument pdf Wykaz 16/2018 lokali użytkowychUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2019-01-04 12:00Data publikacji: 2018-12-07 09:21:30
Data modyfikacji: 2019-01-03 10:43:43

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 lok. 43 (parter) * zdjęcia lokalu32,42 m²98,00 zł/m²
2ul. gen. J. Bema 2 lok. 31 (parter) * zdjęcia lokalu11,79 m²25,00 zł/m²
3ul. gen. J. Bema 2 lok. 018 (piwnica) ** zdjęcia lokalu15,38 m²12,00 zł/m²
4ul. gen. J. Bema 2 lok. 08 (piwnica) **36,59 m²12,00 zł/m²
5ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 029 (piwnica)7,30 m²6,90 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Wycofanie poz. 1 z przeatrguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 18/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2019-01-03 23:59Data publikacji: 2018-12-13 07:45:08

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2018-12-28 10:00Data publikacji: 2018-12-12 09:43:39

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 8 informacje o lokalu14,50 m²4,50 zł/m²
2ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu14,50 m²4,50 zł/m²
3ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 23 informacje o lokalu14,50 m²4,50 zł/m²
4ul. Borsucza 10 miejsce parkingowe nr 8 informacje o lokalu11,50 m²4,50 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 6 informacje o lokalu13,00 m²4,50 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 7 informacje o lokalu17,00 m²4,50 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 11 informacje o lokalu17,00 m²4,50 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 15 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 18 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 19 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 20 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu11,00 m²4,50 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 24 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 25 informacje o lokalu10,00 m²4,50 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 26 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 28 informacje o lokalu13,00 m²4,50 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 29 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 33 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 36 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 37 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 40 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 41 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 43 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 44 informacje o lokalu12,00 m²4,50 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 47 informacje o lokalu13,00 m²4,50 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 50 informacje o lokalu11,50 m²4,50 zł/m²
28ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 56 informacje o lokalu11,50 m²4,50 zł/m²
29ul. gen. Józefa Bema 100d miejsce parkingowe nr 63 informacje o lokalu11,50 m²4,50 zł/m²
30ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 70 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²
31ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 73 informacje o lokalu11,50 m²4,50 zł/m²
32ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 76 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²
33ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 78 informacje o lokalu11,50 m²4,50 zł/m²
34ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 79 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²
35ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 80 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²
36ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 83 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²
37ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 85 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²
38ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 95 informacje o lokalu12,50 m²4,50 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

NFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 15/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-12-25 00:00Data publikacji: 2018-12-04 09:27:25

dokument pdf Wykaz 15/2018 lokali użytkowychUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 17/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-12-25 00:00Data publikacji: 2018-12-04 09:55:43

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 17/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 14/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-12-18 00:00Data publikacji: 2018-11-27 07:42:30

Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 16/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-12-17 00:00Data publikacji: 2018-11-26 08:40:32
Data modyfikacji: 2018-11-26 08:44:10

dokument pdf Wykaz nr 16/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 13/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-12-11 00:00Data publikacji: 2018-11-19 11:00:40
Data modyfikacji: 2018-11-19 11:23:40

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-11-27 12:00Data publikacji: 2018-11-08 07:40:22
Data modyfikacji: 2018-11-08 07:41:39

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Konstantego Kalinowskiego 6A lok. 1U zdjęcia lokalu40,60 m²12,00 zł/m²
2ul. Hanki Ordonówny 1A lok. 1U zdjęcia lokalu60,60 m²20,00 zł/m²
3ul. Henryka Sienkiewicza 9 lok. 2U zdjęcia lokalu105,00 m²40,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 16/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-11-15 00:00Data publikacji: 2018-10-25 08:08:37

dokument pdf Wykaz 16/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 15/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-10-31 00:00Data publikacji: 2018-10-10 07:46:51

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH STANOWISK SPRZEDAŻY KWIATÓW I ZNICZY

Data przetargu: 2018-10-19 10:00Data publikacji: 2018-10-03 10:55:53

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 5 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
2ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 6 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
3ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 7 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
4ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 8 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
5ul. Błękitna bn. działka nr 1417/2 obr. 16 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
6ul. Błękitna bn. działka nr 1417/2 obr. 16 stanowisko B zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
7ul. Władysława Wysockiego bn. działka nr 130/5 obr. 13 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
8ul. Władysława Wysockiego bn. działka nr 130/5 obr. 13 stanowisko B zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-10-16 12:00Data publikacji: 2018-09-26 07:40:15
Data modyfikacji: 2018-09-27 07:50:47

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Grochowa 4 lok. 2U* informacje o lokalu zdjęcia lokalu81,62 m²30,00 zł/m²
2ul. Konstantego Kalinowskiego 6A lok. 1U zdjęcia lokalu40,60 m²15,00 zł/m²
3ul. Władysława Liniarskiego 5 lok. 4U zdjęcia lokalu35,99 m²80,00 zł/m²
4ul. Hanki Ordonówny 1A lok. 1U zdjęcia lokalu60,60 m²25,00 zł/m²
5ul. Henryka Sienkiewicza 9 lok. 2U zdjęcia lokalu105,00 m²50,00 zł/m²
6ul. Świętojańska 24 (garaż)16,00 m²9,00 zł/m²

dokument pdf Ogłoszenie o przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 12/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-10-09 00:00Data publikacji: 2018-09-18 07:45:50
Data modyfikacji: 2018-09-18 07:50:20

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz lokali nr 12/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 11/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-10-02 00:00Data publikacji: 2018-09-11 07:23:35

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 11/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 14/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-10-02 00:00Data publikacji: 2018-09-11 07:34:32

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-09-06 12:00Data publikacji: 2018-08-20 09:01:09
Data modyfikacji: 2018-08-20 11:28:36

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 18 lok. 7U* informacje o lokalu zdjęcia lokalu109,76 m²30,00 zł/m²
2ul. Henryka Sienkiewicza/Al. Józefa Piłsudskiego (przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic) zdjęcia lokalu24,36 m²65,00 zł/m²
3ul. Ludwika Waryńskiego 3/5 lok. 2U zdjęcia lokalu113,00 m²20,00 zł/m²
4ul. Krakowska 1 (bokówka)4,49 m²8,60 zł/m²

dokument pdf Ogłoszenie o przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 10/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-08-22 00:00Data publikacji: 2018-08-01 07:43:55

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 10/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-08-09 12:00Data publikacji: 2018-07-11 08:51:17
Data modyfikacji: 2018-07-19 13:29:38

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 2U zdjęcia lokalu64,33 m²50,00 zł/m²
2ul. Henryka Sienkiewicza/Al. Józefa Piłsudskiego (przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic) zdjęcia lokalu24,36 m²80,00 zł/m²
3ul. Ludwika Waryńskiego 3/5 lok. 2U zdjęcia lokalu113,00 m²25,00 zł/m²
4ul. Bohaterów Getta 5 lok. 2U zdjęcia lokalu131,42 m²21,00 zł/m²
5ul. Icchoka Malmeda 17 lok. 2U zdjęcia lokalu86,29 m²32,00 zł/m²
6ul. Henryka Sienkiewicza 53 lok. 113, 114 (I piętro)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu38,86 m²25,00 zł/m²
7ul. Michała Pietkiewicza 10 lok. 3U zdjęcia lokalu44,92 m²20,00 zł/m²
8ul. Michała Pietkiewicza 10 lok. 5U zdjęcia lokalu63,47 m²20,00 zł/m²
9ul. Lipowa 20 lok. 5U (piwnica) zdjęcia lokalu45,00 m²16,00 zł/m²
10ul. Fabryczna 20 (schron)** informacje o lokalu80,64 m²12,00 zł/m²
11ul. Krakowska 1 (bokówka)4,49 m²8,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 9/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-07-31 00:00Data publikacji: 2018-07-10 08:06:26

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 9/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 8/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-07-26 00:00Data publikacji: 2018-07-05 08:01:21
Data modyfikacji: 2018-07-05 08:24:36

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 8UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 13/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-07-25 00:00Data publikacji: 2018-07-04 08:31:00
Data modyfikacji: 2018-07-04 08:35:37

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 13/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ POD ZIELEŃ I OGRODNICTWO

Data przetargu: 2018-07-12 10:00Data publikacji: 2018-06-26 11:19:54

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Plastusia działka nr 1823 obr. 14224,00 m²0,17 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 12/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-07-12 00:00Data publikacji: 2018-06-21 12:03:54

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 12/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 11/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I UŻYCZENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-07-11 00:00Data publikacji: 2018-06-20 08:58:40
Data modyfikacji: 2018-06-20 09:00:15

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 11/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2018-07-05 10:00Data publikacji: 2018-06-19 08:19:37
Data modyfikacji: 2018-06-21 07:50:31

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1nieruchomość niezabudowana ul. Plastusia dz. 11823 obr. 14 informacje o lokalu224,00 m²0,17 zł/m²
2nieruchomość niezabudowana ul. Ogrodniczki bn. dz. 1468/17 obr. 2 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²25,00 zł/m²
3nieruchomość niezabudowana ul. Kard. St. Wyszyńskiego bn. dz. 388/4 obr. 11 stanowisko A informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
4nieruchomość niezabudowana ul. Kard. St. Wyszyńskiego bn. dz. 388/4 obr. 11 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
5nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko A informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
6nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
7nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko C informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
8nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko D informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
9nieruchomość zabudowana ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 6 informacje o lokalu13,00 m²4,50 zł/m²
10nieruchomość zabudowana ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu14,50 m²4,50 zł/m²

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowane

dokument pdf Projket umowy dzierżawy miejsce parkingowe

dokument pdf Informacja o wycofaniu poz. 1 z przetargu

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 7/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE ORAZ W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-07-05 00:00Data publikacji: 2018-06-14 07:44:20

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 7/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 10/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-06-28 00:00Data publikacji: 2018-06-07 09:26:34
Data modyfikacji: 2018-06-07 09:27:56

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 10/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-06-26 12:00Data publikacji: 2018-06-11 08:40:31
Data modyfikacji: 2018-06-13 13:10:40

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Grochowa 11 lok. 2U (parter)* zdjęcia lokalu69,27 m²28,00 zł/m²
2Malmeda 6 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu85,30 m²28,00 zł/m²
3Sienkiewicza 18 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu83,79 m²24,00 zł/m²
4Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu57,57 m²16,00 zł/m²
5Fabryczna 20 (schron)** zdjęcia lokalu80,64 m²15,00 zł/m²
6Lipowa 20 lok. 5U (piwnica) zdjęcia lokalu45,00 m²20,00 zł/m²
7Węglowa 8 bud. 11 pom. A (magazyn)32,33 m²12,00 zł/m²
8Nowogródzka 3 (garaż) zdjęcia lokalu18,00 m²7,00 zł/m²
9Sienkiewicza 7 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu64,33 m²114,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Sprostowanie ogłoszenia w części dotyczącej wysokości wadiumUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 6/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-06-14 00:00Data publikacji: 2018-05-24 07:59:14

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 6/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 9/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-06-13 00:00Data publikacji: 2018-05-24 09:46:20
Data modyfikacji: 2018-05-24 09:49:18

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 9/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 8/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-05-21 00:00Data publikacji: 2018-04-30 09:06:37

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-05-16 12:00Data publikacji: 2018-04-25 08:23:58

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Malmeda 6 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu85,30 m²35,00 zł/m²
2ul. Sienkiewicza 18 lok.1U (parter) zdjęcia lokalu83,79 m²30,00 zł/m²
3ul. Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu57,57 m²20,00 zł/m²
4ul. Grochowa 11 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu69,27 m²35,00 zł/m²
5ul. Warszawska 13 lok. 1U (parter)* zdjęcia lokalu43,12 m²27,00 zł/m²
6ul. Warszawska 13 lok. 6U (I piętro) zdjęcia lokalu66,20 m²18,00 zł/m²
7ul. Warszawska 13 lok. 7U (I piętro) zdjęcia lokalu66,40 m²18,00 zł/m²
8ul. Warszawska 13 lok. 8U (I piętro) zdjęcia lokalu75,60 m²18,00 zł/m²
9ul. Warszawska 13 lok. 9U (I piętro) zdjęcia lokalu112,30 m²18,00 zł/m²
10ul. Radzymińska 16 lok.123 (I piętro)** zdjęcia lokalu15,40 m²25,00 zł/m²
11ul. Swobodna 24 lok. 007 (piwnica)*** zdjęcia lokalu17,38 m²8,00 zł/m²
12ul. Witosa 38 lok. 7 (parter)*** zdjęcia lokalu154,80 m²20,00 zł/m²
13ul. Sienkiewicza 53 lok. 204 (II piętro)** zdjęcia lokalu24,50 m²25,00 zł/m²
14ul. Węglowa 8 bud.11 pom. A (magazyn) zdjęcia lokalu32,33 m²15,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2018-05-16 10:00Data publikacji: 2018-04-30 10:02:42
Data modyfikacji: 2018-04-30 10:45:26

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3, obr.11 stanowisko nr 13,00 m²55,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5, obr.11 stanowisko nr 1616,00 m²22,00 zł/m²
3Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowisko nr 303,00 m²65,00 zł/m²
4Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowisko nr 313,00 m²65,00 zł/m²
5Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowisko nr 323,00 m²65,00 zł/m²
6Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowisko nr 3316,00 m²20,00 zł/m²
7Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2, obr.11 stanowisko nr 3440,00 m²12,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg Stanowisko nr 1

dokument jpg Stanowisko nr 16

dokument jpg Stanowisko nr 30-34

dokument pdf Wzór umowy

dokument pdf Wzór umowy - hulajnogi

dokument pdf Wzór umowy - kucykiUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 5/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-05-14 00:00Data publikacji: 2018-04-23 08:40:58
Data modyfikacji: 2018-04-23 08:45:22

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 5UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYMCZASOWYM OBIEKCIE HANDLOWYM

Data przetargu: 2018-05-08 12:00Data publikacji: 2018-04-16 11:01:55
Data modyfikacji: 2018-04-16 11:14:37

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1działka 117/1 obr. 23 ul. Zawady43,45 m²10,56 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGACH PODZIEMNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100C, 100D I 100E

Data przetargu: 2018-04-18 10:00Data publikacji: 2018-04-03 09:21:14

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 312,00 m²3,60 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 717,00 m²3,60 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1117,00 m²3,60 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1812,00 m²3,60 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1912,00 m²3,60 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2012,00 m²3,60 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2211,00 m²3,60 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2412,00 m²3,60 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2510,00 m²3,60 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2612,00 m²3,60 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2813,00 m²3,60 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2912,00 m²3,60 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3312,00 m²3,60 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3612,00 m²3,60 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3712,00 m²3,60 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4012,00 m²3,60 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4112,00 m²3,60 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4312,00 m²3,60 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4412,00 m²3,60 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4713,00 m²3,60 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 50 11,50 m²3,60 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5611,50 m²3,60 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 5912,50 m²3,60 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6112,50 m²3,60 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6311,50 m²3,60 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6412,50 m²3,60 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7012,50 m²3,60 zł/m²
28ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7311,50 m²3,60 zł/m²
29ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7418,00 m²3,60 zł/m²
30ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7612,50 m²3,60 zł/m²
31ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7811,50 m²3,60 zł/m²
32ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7912,50 m²3,60 zł/m²
33ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8012,50 m²3,60 zł/m²
34ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8312,50 m²3,60 zł/m²
35ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8512,50 m²3,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 7/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-04-18 00:00Data publikacji: 2018-03-28 12:46:45

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 4/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-04-02 00:00Data publikacji: 2018-03-12 08:20:44

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2018-03-23 12:00Data publikacji: 2018-03-06 10:03:06
Data modyfikacji: 2018-03-06 10:22:02

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
2Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
3Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 4 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
4Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 5 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
5Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
6Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 7 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
7Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 8 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
8Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
9Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 10 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
10Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 11 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
11Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 12 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
12Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 13 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
13Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 14 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
14Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 17 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
15Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 18 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
16Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 19 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
17Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 20 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
18Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 23 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
19Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 24 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
20Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 25 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
21Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 26 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
22Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 30 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
23Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 31 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²
24Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 32 informacje o lokalu3,00 m²75,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg stanowiska 1 - 5

dokument jpg stanowiska 6 - 16

dokument jpg stanowiska 17 - 23

dokument jpg stanowiska 24 - 34

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2018-03-22 12:00Data publikacji: 2018-03-06 09:36:48
Data modyfikacji: 2018-03-12 12:18:16

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
2Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 15 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
3Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 16 informacje o lokalu16,00 m²25,00 zł/m²
4Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 21 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
5Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 22 informacje o lokalu3,00 m²65,00 zł/m²
6Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 27 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
7Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 28 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
8Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 29 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²
9Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 33 informacje o lokalu16,00 m²25,00 zł/m²
10Park Zwierzyniec dz. nr 1998/2 obr. 11 stanowisko nr 34 informacje o lokalu40,00 m²17,40 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument jpg stanowiska 1 - 5

dokument jpg stanowiska 6 - 16

dokument jpg stanowiska 17 - 23

dokument jpg stanowiska 24 - 34

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy - kucyki

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy - hulajnogi

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-03-19 12:00Data publikacji: 2018-02-26 10:06:22
Data modyfikacji: 2018-03-02 15:10:13

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Waryńskiego 2 lok.1U (parter) zdjęcia lokalu86,20 m²24,00 zł/m²
2Warszawska 13 lok. 1U (parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu43,12 m²26,50 zł/m²
3Warszawska 13 lok. 6U (I piętro)66,20 m²20,00 zł/m²
4Warszawska 13 lok. 7U (I piętro) zdjęcia lokalu66,40 m²20,00 zł/m²
5Warszawska 13 lok. 8U (I piętro) zdjęcia lokalu75,60 m²20,00 zł/m²
6Warszawska 13 lok. 9U (I piętro) zdjęcia lokalu112,30 m²20,00 zł/m²
7Grochowa 11 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu67,40 m²35,00 zł/m²
8Pietkiewicza 10 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu63,47 m²20,00 zł/m²
9Witosa 38 lok.7 (parter)** zdjęcia lokalu154,80 m²25,00 zł/m²
10Swobodna 24 lok. 007 (piwnica)**17,38 m²10,00 zł/m²
11Węglowa 8 bud.11, pom. H (magazyn) zdjęcia lokalu259,14 m²7,50 zł/m²
12Drewniana bn. garaż nr 216,00 m²7,00 zł/m²
13Armii Krajowej 31 garaż nr 11***14,90 m²5,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Informacja o wycofaniu lokaluUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 6/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-03-19 00:00Data publikacji: 2018-02-26 13:31:16

dokument pdf Wykaz nr 6/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-03-15 12:00Data publikacji: 2018-02-19 08:24:47
Data modyfikacji: 2018-02-19 08:29:18

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 5 lok. nr 4U (parter) zdjęcia lokalu133,45 m²50,00 zł/m²
2ul. H. Sienkiewicza 5 lok. nr 3U (parter) zdjęcia lokalu67,70 m²60,00 zł/m²
3ul. H. Sienkiewicza 5 lok. nr 3/1U (parter)* zdjęcia lokalu65,36 m²60,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 3/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-03-13 00:00Data publikacji: 2018-02-20 07:51:28

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 5/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-03-12 00:00Data publikacji: 2018-02-19 10:34:31

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 5/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWEGO STANOWISKA SPRZEDAŻY KWIATÓW

Data przetargu: 2018-03-06 10:00Data publikacji: 2018-02-20 09:07:21

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. kard. Stefana Wyszyńskiego bn. działka nr 388/4 obr. 11 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²16,50 zł/m²
2ul. kard. Stefana Wyszyńskiego bn. działka nr 388/4 obr. 11 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²16,50 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGACH PODZIEMNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 31 ORAZ UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100C, 100D I 100E

Data przetargu: 2018-03-02 10:00Data publikacji: 2018-02-15 10:37:18

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 514,50 m²4,50 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 312,00 m²4,50 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 717,00 m²4,50 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1117,00 m²4,50 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1412,00 m²4,50 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1812,00 m²4,50 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 1912,00 m²4,50 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2012,00 m²4,50 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2211,00 m²4,50 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2412,00 m²4,50 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2510,00 m²4,50 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2612,00 m²4,50 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2813,00 m²4,50 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 2912,00 m²4,50 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3011,00 m²4,50 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3312,00 m²4,50 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3612,00 m²4,50 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3712,00 m²4,50 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4012,00 m²4,50 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4112,00 m²4,50 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4312,00 m²4,50 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4412,00 m²4,50 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 4713,00 m²4,50 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5011,50 m²4,50 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 5611,50 m²4,50 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 5912,50 m²4,50 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6112,50 m²4,50 zł/m²
28ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6311,50 m²4,50 zł/m²
29ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6412,50 m²4,50 zł/m²
30ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 6712,50 m²4,50 zł/m²
31ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7012,50 m²4,50 zł/m²
32ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7311,50 m²4,50 zł/m²
33ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7418,00 m²4,50 zł/m²
34ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7612,50 m²4,50 zł/m²
35ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7811,50 m²4,50 zł/m²
36ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 7912,50 m²4,50 zł/m²
37ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 8012,50 m²4,50 zł/m²
38ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 8312,50 m²4,50 zł/m²
39ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 8512,50 m²4,50 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 4/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-03-01 00:00Data publikacji: 2018-02-08 08:00:30

dokument docx Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 3/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM I PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-02-28 00:00Data publikacji: 2018-02-07 07:41:08

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 3/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 2/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-02-18 00:00Data publikacji: 2018-01-29 08:34:20

dokument pdf Wykaz 2/2018UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. SURASKIEJ 6 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2018-02-16 10:00Data publikacji: 2018-01-24 07:51:07

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Suraska 6 lokal nr 2U (parter) zdjęcia lokalu61,61 m²95,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 1/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-02-14 00:00Data publikacji: 2018-01-24 07:30:19

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 1/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-02-14 00:00Data publikacji: 2018-01-24 07:36:44

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-01-25 12:00Data publikacji: 2017-12-27 09:34:44
Data modyfikacji: 2018-01-17 13:23:23

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Warszawska 13 lok. 1U (parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu43,12 m²26,50 zł/m²
2ul. L. Waryńskiego 2 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu86,20 m²30,00 zł/m²
3ul. Radzymińska 16 lok. 3A ** (parter) zdjęcia lokalu16,30 m²25,00 zł/m²
4ul. Węglowa 8 bud. 11 pom. H (magazyn) zdjęcia lokalu259,14 m²9,00 zł/m²
5ul. Armii Krajowej 31 garaż nr 11 14,90 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-01-11 00:00Data publikacji: 2017-12-21 12:26:20

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 18UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-01-11 00:00Data publikacji: 2017-12-21 07:29:30

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM LUB UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2018-01-03 00:00Data publikacji: 2017-12-13 07:31:48

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 17 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-12-27 00:00Data publikacji: 2017-12-04 11:03:08

dokument pdf wykaz 17UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg nieograniczony pisemny na wynajem pomieszczeń tymczasowych usytuowanych na terenie Miasta Białegostoku o łącznej powierzchni do 70 m2 w tym powierzchni mieszkalnej co najmniej 50 m2 wraz z usługą administrowania na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Data przetargu: 2017-12-22 10:30Data publikacji: 2017-12-06 10:39:24

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-12-21 00:00Data publikacji: 2017-11-30 08:53:19
Data modyfikacji: 2017-11-30 09:48:11

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH STANOWISK SPRZEDAŻY CHOINEK

Data przetargu: 2017-12-20 10:00Data publikacji: 2017-12-06 07:58:59
Data modyfikacji: 2017-12-06 08:02:21

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Ryska działka nr 523/2 obr. 17 zdjęcia lokalu8,00 m²16,00 zł/m²
2ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego działka nr 329/3 obr. 11 zdjęcia lokalu8,00 m²16,00 zł/m²
3ul. Włókienniecza działka nr 5/5 obr. 11 zdjęcia lokalu8,00 m²16,00 zł/m²
4ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego działka nr 804/2 oraz 805/2 obr. 11 zdjęcia lokalu8,00 m²16,00 zł/m²
5ul. Żelazna działka nr 1021/6 obr. 11 zdjęcia lokalu8,00 m²16,00 zł/m²
6ul. Hanki Ordonówny 1/1 działka nr 422 obr. 3 zdjęcia lokalu8,00 m²13,00 zł/m²
7ul. Wincentego Witosa działka nr 657/37 obr. 4 zdjęcia lokalu8,00 m²13,00 zł/m²
8ul. Konstytucji 3 Maja działka nr 1365/8 obr. 2 zdjęcia lokalu8,00 m²13,00 zł/m²
9Al. 1000-lecia Państwa Polskiego działka nr 377/4 obr. 128,00 m²13,00 zł/m²
10ul. Kazimierza Pułaskiego działka nr 655/15 obr. 7 zdjęcia lokalu8,00 m²13,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2017-12-14 12:00Data publikacji: 2017-11-23 08:35:58

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 4U (parter)96,35 m²30,00 zł/m²
2ul.M.Pietkiewicza 10 lok 3U (parter)44,92 m²20,00 zł/m²
3ul. J. Hallera 8 lok. 08 (piwnica) **25,40 m²8,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 16 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-12-04 00:00Data publikacji: 2017-11-13 11:29:08

dokument docx Treść wykazuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM LUB UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-11-29 00:00Data publikacji: 2017-11-08 07:57:43

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. LIPOWEJ 12 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-11-14 10:00Data publikacji: 2017-09-20 12:44:00
Data modyfikacji: 2017-10-19 10:18:52

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 12 lok. 1U (parter) informacje o lokalu zdjęcia lokalu221,11 m²36,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Zmiana terminu przetarguUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 5 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM USYTUOWANYM POD SKRZYŻOWANIEM AL. J. PIŁSUDSKIEGO Z UL. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Data przetargu: 2017-11-09 10:00Data publikacji: 2017-10-12 14:07:32

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Lokal 5 w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. J. Piłsudskiego/ ul. H. Sienkiewicza zdjęcia lokalu24,36 m²65,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2017-11-07 12:00Data publikacji: 2017-10-13 09:41:35

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 lok. 43 (parter)* zdjęcia lokalu32,30 m²25,00 zł/m²
2ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu57,57 m²16,00 zł/m²
3ul. Węglowa 8 bud. 30, brama 19 i 20 (magazyn) zdjęcia lokalu137,22 m²7,50 zł/m²
4ul. J. Hallera 8 lok. 08 (piwnica) **25,40 m²10,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-10-24 00:00Data publikacji: 2017-10-03 07:44:16
Data modyfikacji: 2017-10-03 08:24:36

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 15 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-10-24 00:00Data publikacji: 2017-10-04 09:08:53

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 15UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH STANOWISK SPRZEDAŻY KWIATÓW I ZNICZY

Data przetargu: 2017-10-23 12:00Data publikacji: 2017-10-05 09:17:54
Data modyfikacji: 2017-10-05 09:21:50

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 5 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
2ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 6 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
3ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 7 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
4ul. Działkowa bn. działka nr 1365/8 obr. 2 stanowisko 8 zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
5ul. Błękitna bn. działka nr 1417/2 obr. 16 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
6ul. Błękitna bn. działka nr 1417/2 obr. 16 stanowisko B zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
7ul. Błękitna bn. działka nr 1415/2 obr. 16 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
8ul. Władysława Wysockiego bn. działka nr 130/5 obr. 13 stanowisko A zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²
9ul. Władysława Wysockiego bn. działka nr 130/5 obr. 13 stanowisko B zdjęcia lokalu6,00 m²30,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy

dokument pdf Sprostowanie ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2017-10-19 10:00Data publikacji: 2017-10-04 09:03:37

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1parking podziemny ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingwe nr 5 informacje o lokalu14,50 m²4,40 zł/m²
2parking podziemny ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 7 informacje o lokalu17,00 m²4,40 zł/m²
3parking podziemny ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 79 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ NA ZORGANIZOWANIE JARMARKÓW W LATACH 2018-2019

Data przetargu: 2017-10-09 12:00Data publikacji: 2017-09-22 10:27:02

dokument docx Treść ogłoszenia

dokument jpg Lokalizacja

dokument docx Wzór umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 14 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-10-09 00:00Data publikacji: 2017-09-18 08:16:41
Data modyfikacji: 2017-09-18 08:16:44

Treść ogłoszenia

dokument pdf Wykaz nr 14UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 13 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Data przetargu: 2017-09-28 00:00Data publikacji: 2017-09-07 08:10:58

dokument docx Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 5 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM USYTUOWANYM POD SKRZYŻOWANIEM AL. J. PIŁSUDSKIEGO Z UL. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY ALKOHOLU.

Data przetargu: 2017-09-26 10:00Data publikacji: 2017-09-04 11:26:05
Data modyfikacji: 2017-09-04 12:14:20

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Lokal 5 w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. J. Piłsudskiego/ ul. H. Sienkiewicza zdjęcia lokalu24,36 m²80,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGU PODZIEMNYM W BUDYNKACH PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100D I 100E.

Data przetargu: 2017-09-22 10:00Data publikacji: 2017-09-08 08:05:33

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 53 informacje o lokalu11,50 m²3,60 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 95 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2017-09-21 12:00Data publikacji: 2017-08-29 08:46:26

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu151,50 m²25,00 zł/m²
2ul. Lipowa 23 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu101,80 m²28,00 zł/m²
3ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter)57,57 m²20,00 zł/m²
4ul. L. Waryńskiego 2 lok. 4U (parter)6,50 m²25,00 zł/m²
5ul. Węglowa 8 bud. 30 (brama 19 i 20)137,22 m²9,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Data przetargu: 2017-09-21 00:00Data publikacji: 2017-08-31 07:58:18

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-09-18 00:00Data publikacji: 2017-08-28 11:35:29

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 11 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Data przetargu: 2017-09-12 00:00Data publikacji: 2017-08-22 09:09:07
Data modyfikacji: 2017-08-22 09:11:03

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2017-08-21 12:00Data publikacji: 2017-07-28 11:24:12

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 23 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu101,80 m²35,00 zł/m²
2ul. Lipowa 18 lok. 1U (parter, wejście przez klatkę schodową)44,32 m²28,00 zł/m²
3ul. Częstochowska 3 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu16,31 m²28,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-08-09 00:00Data publikacji: 2017-07-19 08:07:25

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 6U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. LIPOWEJ 18 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-08-08 10:00Data publikacji: 2017-07-12 12:15:29
Data modyfikacji: 2017-07-14 08:37:37

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Lipowa 18 lokal nr 6U (parter)198,00 m²35,00 zł/m²

podgląd Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Data przetargu: 2017-08-02 00:00Data publikacji: 2017-07-12 12:35:25

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 18 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-07-27 10:00Data publikacji: 2017-07-05 15:38:12

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu151,50 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

Data przetargu: 2017-07-24 12:00Data publikacji: 2017-07-05 10:16:58
Data modyfikacji: 2017-07-05 10:52:41

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Brukowa 26 lok. 2U (parter)44,20 m²20,00 zł/m²
2ul. Lipowa 18 lok. 1U (parter, wejście przez klatkę schodową)44,32 m²35,00 zł/m²
3ul. Częstochowska 3 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu16,31 m²35,00 zł/m²
4ul. H. Sienkiewicza 53 lok. 112 (I piętro)*21,70 m²20,00 zł/m²
5ul. H. Sienkiewicza 53 lok. 113 i 114 (I piętro)*34,80 m²16,00 zł/m²
6Al. J. Piłsudskiego 20/3 (garaż)11,97 m²8,60 zł/m²
7ul. Nowogródzka 3 (garaż)18,00 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2017-07-19 12:00Data publikacji: 2017-06-29 12:03:20

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 lok. 08 (piwnica)*37,05 m²10,00 zł/m²
2ul. Mieszka I 8C lok. 05 (piwnica)*30,50 m²8,00 zł/m²
3ul. Mieszka I 8C lok. 03 (piwnica pod apteką)*12,70 m²8,00 zł/m²
4ul. Mieszka I 8C lok. 02 (piwnica pod apteką)*12,70 m²8,00 zł/m²
5ul. Mieszka I 8C lok. 01 (piwnica pod apteką)*4,90 m²7,00 zł/m²
6ul. Storczykowa 7 lok. 05 (piwnica)*4,30 m²7,00 zł/m²
7ul. Storczykowa 7 lok. 07 (piwnica)*3,30 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-07-18 00:00Data publikacji: 2017-06-27 08:00:47
Data modyfikacji: 2017-06-27 08:01:40

dokument pdf Wykaz nr 9UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-07-12 00:00Data publikacji: 2017-06-21 08:25:00
Data modyfikacji: 2017-06-21 08:27:00

Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGACH PODZIEMNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 31, UL. BORSUCZEJ 10, UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100C, 100D I 100E.

Data przetargu: 2017-06-23 10:00Data publikacji: 2017-06-09 17:34:50

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 8 informacje o lokalu14,50 m²3,60 zł/m²
2ul. Borsucza 10 miejsce parkingowe nr 19 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 11 informacje o lokalu17,00 m²3,60 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 18 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 19 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 20 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu11,00 m²3,60 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 24 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 25 informacje o lokalu10,00 m²3,60 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 26 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 28 informacje o lokalu13,00 m²3,60 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 29 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 30 informacje o lokalu11,00 m²3,60 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 33 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 36 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 37 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 40 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 41 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 43 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 44 informacje o lokalu12,00 m²3,60 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 47 informacje o lokalu13,00 m²3,60 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 53 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 95 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

Data przetargu: 2017-06-22 12:00Data publikacji: 2017-05-26 08:12:27

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 5U zdjęcia lokalu38,30 m²35,50 zł/m²
2ul. R. Kościuszki 13 lok. 4U10,19 m²20,00 zł/m²
3ul. Krakowska 1 lok. 1U** zdjęcia lokalu15,83 m²30,00 zł/m²
4ul. H. Sienkiewicza 53 I piętro lok. 112 * zdjęcia lokalu21,70 m²25,00 zł/m²
5ul. H. Sienkiewicza 53 I piętro lok. 113 i 114 * zdjęcia lokalu34,80 m²20,00 zł/m²
6ul. Nowogródzka 3 (garaż)18,00 m²8,60 zł/m²
7ul. Al.J. Piłsudskiego 20/3 (garaż)11,97 m²7,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 8 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-06-21 00:00Data publikacji: 2017-05-31 08:45:37

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-06-20 12:00Data publikacji: 2017-06-05 11:51:30

dokument doc Treść ogłoszenia

dokument jpg Stanowisko Nr 1-5

dokument jpg Stanowisko Nr 6-16

dokument jpg Stanowisko Nr 17-23

dokument jpg Stanowisko Nr 24-33

dokument doc Wzór umowy

dokument doc Wzór umowy kucykiUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-06-16 10:00Data publikacji: 2017-06-01 09:32:42
Data modyfikacji: 2017-06-01 09:40:28

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Ogrodniczki bn. działka nr 1468/17 obr. 2 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²20,00 zł/m²
2ul. Niemeńska bn. działka nr 149/9 obr. 15 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²25,00 zł/m²
3ul. Aleksandra Fredry bn. działka nr 597/4 obr. 16 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²25,00 zł/m²
4ul. Pieczurki bn. działka nr 846/3 obr. 18 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²25,00 zł/m²
5ul. Węglowa bn. działka nr 788/11 obr. 12 stanowisko nr 1 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²20,00 zł/m²
6ul. Węglowa bn. działka nr 788/11 obr. 12 stanowisko nr 2 informacje o lokalu zdjęcia lokalu4,00 m²20,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy Ogrodniczki

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy place zabawUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2017-06-13 12:00Data publikacji: 2017-05-18 11:22:56
Data modyfikacji: 2017-05-18 11:32:11

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. J. Bema 2 lok. 08 (piwnica)* zdjęcia lokalu37,05 m²12,00 zł/m²
2ul. Swobodna 24 lok. 007 (piwnica)*17,38 m²10,00 zł/m²
3ul. Swobodna 24 lok. 008 (piwnica)*24,56 m²10,00 zł/m²
4ul. Swobodna 24 lok. 008A (piwnica)*58,34 m²10,00 zł/m²
5ul. Mieszka I 8C lok. 05 (piwnica)*30,50 m²10,00 zł/m²
6ul. Mieszka I 8C lok. 03 (piwnica pod apteką)*12,70 m²10,00 zł/m²
7ul. Mieszka I 8C lok. 02 (piwnica pod apteką)*12,70 m²10,00 zł/m²
8ul. Mieszka I 8C lok. 01 (piwnica pod apteką)*4,90 m²8,60 zł/m²
9ul. Storczykowa 7 lok. 05 (piwnica)*4,30 m²8,60 zł/m²
10ul. Storczykowa 7 lok. 07 (piwnica)*3,30 m²8,60 zł/m²
11ul. Mieszka I 8C lok. 015 (piwnica)*24,35 m²10,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 18 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-06-08 10:30Data publikacji: 2017-05-15 15:18:14

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu151,50 m²28,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 9 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-06-08 10:00Data publikacji: 2017-05-15 14:49:04

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 9 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu105,00 m²55,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-06-01 00:00Data publikacji: 2017-05-11 09:26:09
Data modyfikacji: 2017-05-11 09:44:59

Treść ogłoszenia

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-05-23 10:00Data publikacji: 2017-05-02 11:11:09

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Węglowa bn. działka nr 788/11 obr. 12 stanowisko nr 1 zdjęcia lokalu4,00 m²25,00 zł/m²
2ul. Węglowa bn. działka nr 788/11 obr. 12 stanowisko nr 2 zdjęcia lokalu4,00 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ Nr 7 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-05-10 00:00Data publikacji: 2017-04-19 12:14:23

dokument pdf Wykaz Nr 7UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGACH PODZIEMNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100C, 100D I 100E.

Data przetargu: 2017-05-09 10:00Data publikacji: 2017-04-20 12:12:30

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 3 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 11 informacje o lokalu17,00 m²4,40 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 18 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 19 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 20 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu11,00 m²4,40 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 24 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 25 informacje o lokalu10,00 m²4,40 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 26 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 28 informacje o lokalu13,00 m²4,40 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 29 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 30 informacje o lokalu11,00 m²4,40 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 33 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 36 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 37 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 40 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 41 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 43 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 44 informacje o lokalu12,00 m²4,40 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 47 informacje o lokalu13,00 m²4,40 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 49 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 50 informacje o lokalu11,50 m²3,60 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 56 informacje o lokalu11,50 m²3,60 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 58 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 59 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
26ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 61 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
27ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 62 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
28ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 63 informacje o lokalu11,50 m²3,60 zł/m²
29ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 64 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
30ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 67 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
31ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 68 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
32ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 69 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
33ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 70 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
34ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 71 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
35ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 73 informacje o lokalu11,50 m²3,60 zł/m²
36ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 74 informacje o lokalu18,00 m²3,60 zł/m²
37ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 77 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
38ul. gen. Józefa Bema 100E miejsce parkingowe nr 78 informacje o lokalu11,50 m²3,60 zł/m²
39ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 80 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
40ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 83 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
41ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 85 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
42ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 88 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
43ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 89 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²
44ul. gen. Józefa Bema 100D miejsce parkingowe nr 92 informacje o lokalu12,50 m²3,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Wykaz nr 6 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym.

Data przetargu: 2017-05-02 00:00Data publikacji: 2017-04-11 14:25:47

dokument pdf Wykaz nr 6UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 3U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. SURASKIEJ 6 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-04-28 10:00Data publikacji: 2017-04-04 12:47:01

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Suraska 6 lok. 3U (parter) zdjęcia lokalu30,48 m²95,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

Data przetargu: 2017-04-27 12:00Data publikacji: 2017-03-31 11:53:03
Data modyfikacji: 2017-04-26 13:10:19

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 5U (parter)* informacje o lokalu zdjęcia lokalu38,30 m²35,50 zł/m²
2ul. Częstochowska 3 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu16,31 m²35,00 zł/m²
3ul. Rynek Kościuszki 13 lok. 4U (I piętro)10,90 m²25,00 zł/m²
4ul. Swobodna 24 lok. 007 (piwnica)**17,38 m²12,00 zł/m²
5ul. Swobodna 24 lok. 008 (piwnica)**24,56 m²12,00 zł/m²
6ul. Swobodna 24 lok. 008A (piwnica)** zdjęcia lokalu58,34 m²12,00 zł/m²
7ul. Mieszka I 8C lok. 015 (piwnica)**24,35 m²12,00 zł/m²
8ul. gen. J. Hallera 8 lok. 015 (piwnica)**34,20 m²8,00 zł/m²
9ul. Mieszka I 8C lok. 06 (piwnica)**23,70 m²8,00 zł/m²
10ul. Mieszka I 8C lok. 018 (piwnica)**31,20 m²8,00 zł/m²
11ul. Mieszka I 8C lok. 01 (piwnica)**4,90 m²8,00 zł/m²
12ul. Grochowa 1 (garaż)30,30 m²7,00 zł/m²
13ul. L. Waryńskiego 8 (garaż)15,86 m²7,00 zł/m²
14Al. J. Piłsudskiego 20/3 (garaż)11,97 m²8,60 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Informacja o wycofaniu lokali

dokument pdf Informacja o wycofaniu garażuUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGU PODZIEMNYM W BUDYNKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 31

Data przetargu: 2017-04-27 10:00Data publikacji: 2017-04-12 10:53:40

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 8 informacje o lokalu14,50 m²4,40 zł/m²
2ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 14 informacje o lokalu17,00 m²4,40 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 18 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-04-24 10:30Data publikacji: 2017-03-30 11:10:27

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu151,50 m²35,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2U USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. J. KILIŃSKIEGO 10 W BIAŁYMSTOKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-04-24 10:00Data publikacji: 2017-03-30 11:29:19
Data modyfikacji: 2017-04-20 13:34:10

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. J. Kilińskiego 10 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu46,59 m²29,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Informacja dotycząca wadiumUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE TYMCZASOWYCH STANOWISK SPRZEDAŻY WARZYW I OWOCÓW

Data przetargu: 2017-04-21 10:00Data publikacji: 2017-04-06 08:00:10

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Ogrodniczki bn. działka 1468/17 obr. 2 stanowisko B zdjęcia lokalu8,00 m²25,00 zł/m²
2ul. Kard. St. Wyszyńskiego bn. działka 388/4 obr. 11 zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
3ul. Ryska bn. działka 523/2 obr. 17 stanowisko A zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
4ul. Ryska bn. działka 523/2 obr. 17 stanowisko B zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument docx Projekt umowyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-04-17 00:00Data publikacji: 2017-03-27 08:47:07
Data modyfikacji: 2017-03-27 13:51:54

dokument pdf WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYMUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 5 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-04-17 00:00Data publikacji: 2017-03-27 09:37:29
Data modyfikacji: 2017-03-27 13:50:03

dokument pdf WYKAZ NR 5UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-04-10 12:00Data publikacji: 2017-03-27 08:56:32
Data modyfikacji: 2017-03-27 08:57:50

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. Kolejowa bn. działka nr 423/1 obr. 5 zdjęcia lokalu2,00 m²25,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument doc Projekt umowy dzierżawyUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-03-28 10:00Data publikacji: 2017-02-27 14:31:54

dokument doc Wzór umowy

dokument doc Treść ogłoszenia

dokument jpg Stanowisko Nr 1-5

dokument jpg Stanowisko Nr 6-16

dokument jpg Stanowisko Nr 17-23

dokument jpg Stanowisko Nr 24-33UWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data przetargu: 2017-03-27 12:00Data publikacji: 2017-02-27 14:05:15
Data modyfikacji: 2017-02-27 14:34:18

dokument doc Treść ogłoszenia

dokument jpg Stanowisko Nr 1-5

dokument jpg Stanowisko Nr 6-16

dokument jpg Stanowisko Nr 17-23

dokument jpg Stanowisko Nr 24-33

dokument doc Wzór umowy

dokument doc Wzór umowy kucykiUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 4 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data przetargu: 2017-03-22 00:00Data publikacji: 2017-03-01 07:57:16

Treść ogłoszeniaUWAGA OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ MIEJSC PARKINGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARKINGU PODZIEMNYM W BUDYNKACH PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA 100D I 100E W BIAŁYMSTOKU.

Data przetargu: 2017-03-17 11:00Data publikacji: 2017-03-01 08:51:22

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 49 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
2ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 50 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
3ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 55 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
4ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 56 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
5ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 58 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
6ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 59 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
7ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 61 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
8ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 62 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
9ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 63 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
10ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 64 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
11ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 67 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
12ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 68 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
13ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 69 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
14ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 70 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
15ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 71 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
16ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 73 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
17ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 74 informacje o lokalu18,00 m²4,40 zł/m²
18ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 77 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
19ul. gen. Józefa Bema 100E - miejsce parkingowe nr 78 informacje o lokalu11,50 m²4,40 zł/m²
20ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 80 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
21ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 83 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
22ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 85 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
23ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 87 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
24ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 88 informacje o lokalu12,50 m²4,40 zł/m²
25ul. gen. Józefa Bema 100D - miejsce parkingowe nr 89 informacje o lokalu12,50 m²