Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale mieszkalne > obniżka czynszu

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Czynsz

ZAPRZESTANIE UDZIELANIA OBNIŻEK CZYNSZU Z TYTUŁU NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH

    Z uwagi na wygaśnięcie z mocy prawa uchwały Nr XXXIX/478/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVII/539/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., informujemy o zaprzestaniu udzielania obniżek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2439924