Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Informacje o ZMK

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Zarząd Mienia Komunalnego

DANE DO FAKTURY

W związku z wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. przez Miasto Białystok skonsolidowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT, informuję, że faktury VAT wystawiane dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, powinny zawierać następujące dane:
„NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP: 9662117220
ODBIORCA: Zarząd Mienia Komunalnego
ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok”.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2886572