Placówki Opieki Społecznej w Białymstoku i okolicach :

 

 

 

1. Hospicjum Opatrzności Bożej NZOZ

    ul. Świętojańska 1c, 15-082 Białystok

    tel. 085- 7327427

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    ul. Juchnowiec Kościelny, 16-061 Księżyno

    tel. 085- 6632391, 085- 6632392, 085- 6631117

 

3. Dom Pomocy Społecznej

    ul. Al. Niepodległości 4, 15-070 Choroszcz

    tel. 085- 7131441

 

4. Dom Pomocy Społecznej

    ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

    tel. 085- 7433465

 

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    ul. Dominikańska 2, 15-070 Choroszcz

    tel. 085- 7132200, wew. 223,226

 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami  

    Psychicznymi

    ul. Biała 13 lok. 33, 15-434 Białystok

    tel. 085- 6537743

 

7. Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom”

    ul. Kujawska 24, 15-552 Białystok

    tel. 085- 7410046

 

8. Caritas Archidiecezji Białostockiej. Dom dla Bezdomnych

    ul. Sienkiewicza 81 lok. 9, 15-003 Białystok

    tel. 085- 6750906

 

9. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” w Białymstoku Schronisko dla 

    Bezdomnych

    ul. Świętojańska 2a, 15-082 Białystok

    tel. 085- 7322412

 

10. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS

      ul. Raginisa 55, Białystok

      tel. 085- 6750950

 

11. Ogrzewalnia dla Bezdomnych CARITAS

      ul. Kolejowa 26A, Białystok

      tel. 085- 6512153

 

12. Środowiskowy Dom Samopomocy

      ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok

      tel. 085- 6537743

 

13. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum

      ul. Sobieskiego 1, 15-013

      tel. 085- 7417252, 085- 7327427

 

14. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej

      ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok

      tel. 085- 7426500

 

15. Dzienny Dom Pomocy Społecznej

      ul. Nowogródzka 5/1, 15- 489 Białystok

      tel. 085- 6750387

 

16. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

      ul. Świerkowa 9, 15- 328 Białystok

      tel. 085- 7422273

 

17. Dom Pomocy Społecznej w Jałówce

      ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo, Jałówka

      tel. 085- 7175068

 

18. Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK

      ul. Centura 2, 17-230 Białowieża

      tel. 085- 6812424

 

19. Dom Pomocy Społecznej

      ul. Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

      tel. 085- 7196166, 085- 7196756

 

20. Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

      ul. Surażka 67, 18-100 Łapy

      tel. 085- 7152891, 085- 7152892

 

21. Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”

      Garbary, 16-050 Michałowo

      tel. 085- 7176090

 

22. Dom „Złota Jesień”

      Wólka Rakowiecka 42, 16-020 Czarna Białostocka

      tel. 085- 7109162

 

23. Dom Pogodnej Starości

      Sokole 59a, 16-050 Michałowo

      tel. 085- 7175190

 

24. Pogotowie Opiekuńcze

      ul. Orla 2, 15- 021 Białystok

      tel. 085- 7416846

 

25. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

      ul. Malmeda 8, 15- 440 Białystok

      tel. 085- 6783100, 085- 6783103

 

26. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

      ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

      tel. 085- 7445027, 085- 7445028