Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
PROGRAM ODPRACOWANIA DŁUGU

OBNIŻKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 01.02.2015 r. ulegają obniżce stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość stawek w zależności od powierzchni gospodarstwa domowego wynosi:
1. do 40 m2 - 9 zł/mc.
2. od 40,01 m2 do 80 m2 - 21 zł/mc.
3. powyzej 80 m2 - 29 zł/mc.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!1898930