Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
Aktywuj usługę e-faktury

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT DLA LOKALI UŻYTKOWYCH
I DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

        Mając na uwadze średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 2017 w stosunku do 2016 roku, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który wynosi 102,0 z dniem 1 lutego 2018 roku wprowadza się podwyżkę o 2% z tytułu:

  1. czynszu za najem lokali użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych do lokali, bokówek, wózkarni, boksów motocyklowych, komórek gospodarczych, piwnic, garaży,
  2. czynszu dzierżawy budynków i gruntów,
  3. opłat z tytułu bezumownego korzystania z lokali, budynków i gruntów.Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości oraz opłat za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!1898939