Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSCHODNICH SZTUK WALKI

Informacja

w sprawie możliwości wynajmowania pomieszczeń – sal ćwiczeń w budynku
Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki przy ul. Węglowej

Mamy przyjemność Państwa poinformować, iż realizacja wybranego przez białostoczan projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego dobiega końca i w najbliższym czasie zostanie oddany do użytkowania budynek Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki. Do dyspozycji zainteresowanych będzie 5 sal ćwiczeń. Udostępnienie będzie odbywało się na podstawie zawartej umowy najmu na czas oznaczony. Pierwszeństwo w wynajmowaniu będą miały organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe realizujące zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej*. Koszt wynajęcia dla tych podmiotów będzie wynosił 30 zł/h brutto. Pierwsze umowy zostaną zawarte na okres od stycznia do sierpnia 2020 roku, a kolejne od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku. Zachęcamy stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe do wypełniania dostępnych wniosków ws. wynajęcia pomieszczeń – sal ćwiczeń Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki przy ul. Węglowej bn. Proszę o wskazanie w nich dni tygodnia i konkretnych godzin, w których planują Państwo wynajęcie sali, a także podanie rodzaju nawierzchni, na jakiej miałyby odbywać się treningi. Termin składania wniosków - do 15 listopada 2019 roku, drogą e-mailową na adres zmk@zmk.bialystok.pl, osobiście lub pocztą do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok (tel. 85 74 79 432).

* działalność niezarobkowa obejmująca sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSCHODNICH SZTUK WALKI

BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSCHODNICH SZTUK WALKI

Parter:

- Sala ćwiczeń nr 1 - pow. 252,36 m2

- Sala ćwiczeń nr 2 - pow. 254,79 m2

I piętro:

- Sala ćwiczeń nr 3 - pow. 298,44 m2

- Sala ćwiczeń nr 4 - pow. 165,77 m2

- Sala ćwiczeń nr 5 - pow. 294,76 m2


W budynku do dyspozycji ćwiczących będą szatnie, a także łazienki z natryskami.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Pliki do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Wniosek w sprawie wynajęcia pomieszczeń – sal ćwiczeń Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki przy ul. Węglowej bn. - od stycznia 2020 roku do sierpnia 2020 roku
Dokument Adobe Acrobat Wniosek w sprawie wynajęcia pomieszczeń – sal ćwiczeń Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki przy ul. Węglowej bn. - od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2148773