Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale użytkowe i tereny > ogłoszenia o przetargu

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT

PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Data przetargu: 2018-06-26 12:00Data publikacji: 2018-06-11 08:40:31
Data modyfikacji: 2018-06-13 13:10:40

L.p.Adres lokaluPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1Grochowa 11 lok. 2U (parter)* zdjęcia lokalu69,27 m²28,00 zł/m²
2Malmeda 6 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu85,30 m²28,00 zł/m²
3Sienkiewicza 18 lok. 1U (parter) zdjęcia lokalu83,79 m²24,00 zł/m²
4Pietkiewicza 10 lok. 4U (parter) zdjęcia lokalu57,57 m²16,00 zł/m²
5Fabryczna 20 (schron)** zdjęcia lokalu80,64 m²15,00 zł/m²
6Lipowa 20 lok. 5U (piwnica) zdjęcia lokalu45,00 m²20,00 zł/m²
7Węglowa 8 bud. 11 pom. A (magazyn) zdjęcia lokalu32,33 m²12,00 zł/m²
8Nowogródzka 3 (garaż) zdjęcia lokalu18,00 m²7,00 zł/m²
9Sienkiewicza 7 lok. 2U (parter) zdjęcia lokalu64,33 m²114,00 zł/m²

dokument pdf Treść ogłoszenia

dokument pdf Sprostowanie ogłoszenia w części dotyczącej wysokości wadiumPIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH

Data przetargu: 2018-07-05 10:00Data publikacji: 2018-06-19 08:19:37
Data modyfikacji: 2018-06-21 07:50:31

L.p.Położenie nieruchomościPowierzchnia użytkowaStawka wywoławcza
1nieruchomość niezabudowana ul. Plastusia dz. 11823 obr. 14 informacje o lokalu224,00 m²0,17 zł/m²
2nieruchomość niezabudowana ul. Ogrodniczki bn. dz. 1468/17 obr. 2 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²25,00 zł/m²
3nieruchomość niezabudowana ul. Kard. St. Wyszyńskiego bn. dz. 388/4 obr. 11 stanowisko A informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
4nieruchomość niezabudowana ul. Kard. St. Wyszyńskiego bn. dz. 388/4 obr. 11 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
5nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko A informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
6nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko B informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
7nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko C informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
8nieruchomość niezabudowana ul. Ryska bn. dz. 523/2 obr. 17 stanowisko D informacje o lokalu zdjęcia lokalu8,00 m²30,00 zł/m²
9nieruchomość zabudowana ul. gen. Józefa Bema 100C miejsce parkingowe nr 6 informacje o lokalu13,00 m²4,50 zł/m²
10nieruchomość zabudowana ul. Armii Krajowej 31 miejsce parkingowe nr 22 informacje o lokalu14,50 m²4,50 zł/m²

dokument pdf Projekt umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowane

dokument pdf Projket umowy dzierżawy miejsce parkingowe

dokument pdf Informacja o wycofaniu poz. 1 z przetargu

dokument pdf Treść ogłoszenia


© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

!1628410