Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale użytkowe i tereny

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT

WYKAZ NR 2/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data publikacji: 2018-02-05 11:48:50
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:21:35

dokument pdf Treść ogłoszeniaINFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 3/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM I PRZETARGOWYM

Data publikacji: 2018-02-07 07:41:08

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 07 lutego 2018 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 3/2018 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i przetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

dokument pdf Wykaz nr 3/2018INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 4/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data publikacji: 2018-02-08 08:00:30

dokument docx Treść ogłoszeniaINFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NR 5/2018 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Data publikacji: 2018-02-19 10:34:31

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 19 lutego 2018 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 5/2018 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

dokument pdf Wykaz nr 5/2018WYKAZ NR 3/2018 LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

Data publikacji: 2018-02-20 07:51:28

dokument pdf Treść ogłoszenia


© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

!1542607